ಓಹ್ ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕೊ ನಗರವೆ, ನಿನ್ನ ಮಡಿಲಿನಲ್ಲಿನ, ಮನುಷ್ಯನಿರ್ಮಿತ ಸೇತುವೆಯ ಸೊಬಗಿಗೆ ಕೊನೆಯುಂಟೆ ?

ಪ್ರಕೃತಿದೇವಿಗೆ, ಅಳಿಲು ಕೊಡುಗೆ -ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕೊ ತೂಗು ಸೇತುವೆ ! ಇದೊಂದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಶಾಖೆಯ ಅದ್ಭುತಗಳಲ್ಲೊಂದಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಚೈನಾದೇಶದಲ್ಲಿ ೩೩ ಕಿ. ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮಾನವನಿರ್ಮಿತ ಸೇತುವೆ ಬಂದಿದೆ. ಮನುಷ್ಯನ ಕಲ್ಪನಾ ಶಕ್ತಿಗೆ ಆಗಸವೇ ಒಂದು ಗಡಿ !
ಆದರೆ ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕೊ ದ ಅಂದ-ಚೆಂದ ಇನ್ನೂ ಮಾಸಿಲ್ಲ !

-ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಫೊಟೊ ಆಲ್ಬಮ್.