ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೊ ನಗರದ ಗೋಲ್ಡನ್ ಗೇಟ್ ತೂಗುಸೇತುವೆಯ, ಮೇಲಿನ ಕಾರುಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಓಡಾಟದ ಅದ್ಭುತ ನೋಟ !