ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೊ ನಗರದ ’ಗೋಲ್ಡನ್ ಗೇಟ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ” ಬಳಿಯ ಕಡಲಿನಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ !