ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿನ ಸೇತುವೆಯ ಮೇಲಿನಿಂದ ತುಂಗಾನದಿಯ ನೋಟ !

ಶಿವಮೊಗ್ಗ- ಅದೊಂದು ಪ್ರಕೃತಿದತ್ತವಾದ ನಿಸರ್ಗರಮಣೀಯ ಸ್ಥಾನ, ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೆ, ಸುಂದರ ಸಸ್ಯಮಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಲಗ್ಗೆಹಾಕಿದ ಅನುಭವಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರಲ್ಲಿ, ಹಸುರು, ಮರ, ಗಿಡ, ಬಳ್ಳಿ, ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಕಲರವ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಂತೂ ಅದೊಂದು ಸ್ವರ್ಗವೇ ಸರಿ !

-ನನ್ನ ಫೋಟೋ ಆಲ್ಬಮ್ ನಿಂದ.