ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯದ ಬಳಿಯ, ’ನ್ಯೂಪೋರ್ಟ್ ಬೀಚ್,” ರಜಾದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿನಜನರಿಗೆ ಮುದಕೊಡುವ ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಣೆಗಳ ತಾಣಗಳಲ್ಲೊಂದು !