ಕವನ

ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಗುವಾಗಬಾರದೇ !

Submitted by ravinayak on Tue, 06/12/2018 - 14:46

 
ಹತ್ತಿ ಕಟಗಿ
ಬತ್ತಿ ಕಟಗಿ
ಬಾವಣ್ಣವರ
ಬಸಪ್ಪನವರ
ಕೈ ಕೈ ದೂಳಗೈ
ಪಂಚಂ ಪಗಡಂ
ನೆಲಕಡಿ ಹನುಮ
ದಾತರ ದರ‍್ಮ
ತಿಪ್ಪಿ ಮೇಲೆ ಕೋಳಿ
ರಗತ ಬೋಳಿ
ಕೈ ಕೈ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ?
ಕದದ ಸಂದ್ಯಾಗ !
ಕದ ಏನ್ ಕೊಟ್ತು ?
ಚೆಕ್ಕಿ ಕೊಟ್ತು !
ಚೆಕ್ಕಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ದಿ ?
ಒಲಿಯಾಗ ಹಾಕ್ದೆ !
ಒಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ತು ?
ಬೂದಿ ಕೊಟ್ತು !
ಬೂದಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ದಿ ?
ತಿಪ್ಪಿಗಾಕಿದೆ !
ತಿಪ್ಪಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ತು ?
ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಟ್ತು !
ಗೊಬ್ಬರ ಏನ್ ಮಾಡ್ದಿ ?
ಹೊಲಕ ಹಾಕಿದೆ !
ಹೊಲ ಏನ್ ಕೊಟ್ತು ?
ಜೋಳ ಕೊಟ್ತು !
ಜೋಳ ಏನ್ ಮಾಡ್ದಿ ?

ಬ್ಲಾಗ್ ವರ್ಗಗಳು

ಬಾವತೀರ

Submitted by Satishyalameli on Mon, 10/16/2017 - 10:33

ಬಾವಗಳಿಂದ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿದ
ಆ ಕಡಲಿಗೆ ಕರೆದ
ಬಾವತೀರದ ಕೆನ್ನಾಲಿಕೆಗೆ
ಅಪ್ಪಳಿಸಿದ ಅಲೆಗೂ ಅರಿವಿಲ್ಲ

ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲೇ
ಓಣಗಿದ ಮರಕ್ಕೆ
ಬಾಯಾರಿಕೆ ಎಂದರೆ
ಅದು ನೀರಲ್ಲೇ ಸತ್ತುಹೋಗಿತ್ತು

ವೈಯಾರದಿಂದ ಸಿಂಗಾರಗೊಂಡು
ಆ ಕಡಲ ಕೆನ್ನಾಲಿಕೆಗೆ
ನೀನು ಕೊಟ್ಟ ಮಾತು
ಕಡಲಲ್ಲಿ ದೊರೆತ ಮುತ್ತು
ಅವೆರಡಕ್ಕೂ ಈಗ ವೈಯಾರ

ಬ್ಲಾಗ್ ವರ್ಗಗಳು

' ಶಿವ ಅಶಿವ '

Submitted by H A Patil on Fri, 06/10/2016 - 19:47

   
 
  ಶಿವ ಶುಭದ ಸಂಕೇತ
ಆಶಿವ ಅಶುಭದ ಸಂಕೇತ
ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು 
ಕಲಾ ಸಂಬಂಧ 
ಶಿವದೊಡನೆ ಮಾತ್ರ 
ಒಂದನ್ನು ಶಿವ ಎಂದು 
ಭಾವಿಸಿದರೆ 
ಅದರ ವೈರುಧ್ಯ ಆಶಿವ 
 
ಒಂದು ವಸ್ತು ಮತ್ತು 
ಘಟನೆಗಳು ಕೇವಲ 
ಶಿವ ಅಶಿವಗಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ
ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಯಾವುದೇ 
ಮಾನದಂಡಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ
ಒಂದು ವಸ್ತು 
ಕೆಲವರಿಗೆ ಶಿವವಾದರೆ
ಕೆಲವರಿಗೆ ಅದು ಅಶಿವ
 
ಶಿವದ ಪ್ರಬೇಧಗಳು ಮೂರು
ವಿಶ್ವಾಸಶಿವ ಆನಂದಶಿವ 
ಸಾಧನಾಶಿವ ಕಲೆ 
ಶಿವ ಅಶಿವ ಎರಡೂ ಹೌದು 
ಅವು ಕಲೆಯಂಬ ನಾಣ್ಯದ 
ಎರಡು ಮುಖಗಳು 
 
       *
 

ಬ್ಲಾಗ್ ವರ್ಗಗಳು

ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಿದೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಕಸುವು ಬಾಕಿ ಇದೆಯೆ೦ದು?

Submitted by ksraghavendranavada on Thu, 05/28/2015 - 08:50

 ೧

ಬನ್ನಿ ಎದುರಾಳಿಗಳೇ ಬನ್ನಿ... ಸಾಲಾಗಿ ನನ್ನ ಮು೦ದೆ ನಿಲ್ಲಿ

ಏನಿದೆ ನಿನ್ನ ಬೆನ್ನ ಹಿ೦ದೆ? ಏನಿದೆ ನಿನ್ನ ಬತ್ತಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ?

ನಿನ್ನಲ್ಲಿ? ನಿನ್ನಲ್ಲಿ? ನಿನ್ನಲ್ಲಿ? ನಿನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇನ್ನೇನು ಬಾಕಿ ಇದೆ?

ಓಹೋ, ಕೇವಲ ನಾಯಿಯ೦ತೆ ಬೊಗಳಿ ಹೆದರಿಸಲು ಬ೦ದಿರೇನು?

ಬೊಗಳುವ ನಾಯಿ ಕಚ್ಚುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಇರುವವನು ನಾನು.

ಮೊದಲು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.. ನಿಮ್ಮಾಟವಿಲ್ಲಿ ನಡೆಯದು!

ಆಯುಧಗಳಿಗೆ ನಿಷೇಧವಿದೆ- ರಕ್ತಪಾತವಿಲ್ಲ..

ರಕ್ತರಹಿತ ಕ್ರಾ೦ತಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾಗಬೇಕಿದೆ ಇನ್ನೂ...

ನನ್ನೊಬ್ಬನನ್ನು ಮುಗಿಸಬಲ್ಲಿರಿ... ನಾ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಗಾ೦ಧಿಗಳನ್ನೇನು ಮಾಡುವಿರಯ್ಯ?

 

ಆಗೋ ಲಾರಿ ಇದೆ ಬೇಕಾ, ಬುಲ್ಡೋಜರ್ ಇದೆ ಬೇಕಾ?

' ಯಶೋಧರೆಯ ಅಂತರಂಗ '

Submitted by H A Patil on Thu, 04/09/2015 - 20:22

 

 ನಟ್ಟ ನಡುರಾತ್ರಿ ಬೀಸುತಿಹ ತಂಗಾಳಿ 

ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ 

ರಾಜ ಕುವರ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ 

ಸುಮ್ಮನೆ ಪಕ್ಕಕೆ ದೃಷ್ಟಿ ಹರಿಸಿದ 

ಪವಡಿಸಿದ್ದಾಳೆ 

ಸುರ ಸುಂದರಿ ಪತ್ನಿ ‘ಯಶೋಧರೆ’

ಮುದ್ದು ಮಗ ರಾಹುಲನ ಜೊತೆ 

ಮುಗಿಯದ ತೊಳಲಾಟ ಆತನದು 

ಇದೇ ಬದುಕು ಮುಂದುವರಿಸುವುದೆ ಇಲ್ಲ 

ಜಗದ ಸತ್ಯವನರಸಿ ಹೊರಡುವುದೆ

ತೆರೆದ ಕಿಟಕಿಯ ಸಂದಿಯಲಿ 

ಸುಮಗಳ ಸೌಗಂಧವನು ಹೊತ್ತು 

ತೂರಿ ಬರುತಿಹ ತಂಗಾಳಿ 

ಕಿಟಕಿಯ ಹೊರಗಾಚೆ ‘ಅನಂತ ದಿಗಂತ’

ನೆರೆದಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಚುಕ್ಕಿಗಳ ಸಮೂಹ

 

ಕೊನೆಯಿರದ ಕತ್ತಲು ಮುಗಿಯದಾಕಾಶ 

ಏನಿದೆ ಅದರಾಚೆ ? 

ಚಿಂತೆಯ ಭಾರದಲಿ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ 

ಬ್ಲಾಗ್ ವರ್ಗಗಳು

ನಿಸರ್ಗನರ್ತನ.

Submitted by jayaprakash M.G on Thu, 10/09/2014 - 06:50

ಜೇಡನಿಳಿಸಿದ  ಬಯಲಿನೆಳೆಯೊಳು

ಸಿಲುಕಿನಿಂತಿಹ ನೀರಹನಿಯೊಳು

ಬಾಲಭಾಸ್ಕರ ಬಿಂಬ ತುಂಬಿಹ

ಸಾಲುಹನಿಗಳ ತುಂಬು ಹೊಳಪಿನ

ಸೌರಬಿಂಬದ ಇಂದ್ರಚಾಪದ

ಸುಪ್ತವಾಗಿಹ ಸಪ್ತವರ್ಣದ

ಬಳುಕುತೇಳುವ ಎಳೆಯ ಬೆಳಕಿನ

ಬಣ್ಣದಾಟದ ನೀರಹನಿಗಳ

ಸಾಲುಮಣಿಗಳ ನಿಸರ್ಗನರ್ತನ.

ಚಿತ್ರಕೃಪೆ- ಪದ್ಯಸಪ್ತಾಹ-129   ಪ್ತದ್ಯಪಾನ

ಬ್ಲಾಗ್ ವರ್ಗಗಳು

ಧಾರಾವಾಹಿ

Submitted by Tejaswi_ac on Tue, 08/19/2014 - 16:04

                 ಧಾರಾವಾಹಿ
 
  ವಾಹಿನಿಯಲಿ ಹೊಸ ಧಾರಾವಾಹಿ ಆರಂಭಿಸಿದಾಗ
  ವಾಹಿನಿ ನೋಡುಗರಿಗೆ ಕುತೂಹಲ, ಹೊಸ ಆಶಯ
  ನೂತನ ಕಲ್ಪನೆಯ ಹೊಸತನ, ಭಿನ್ನತೆಯ ಸೊಗಸು
  ಹೊಸ ಮುಖಗಳ ತಾಜಾತನ ತರುವುದು ಆಹ್ಲಾದತೆ
 
  ದಿನಗಳೆದಂತೆ ತಾಜಾತನವು ಅಲ್ಲಿಯೇ ನಿಂತ 
  ನೀರಿನಂತಾಗಿ ನಿಧಾನಕೆ ಹುಳು ಉಪ್ಪಟೆಗಳ ತಾಣ 
  ನಿಂತಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲುವ ಧಾರಾವಾಹಿಯು ನಾರಲು ಶುರು 
  ಕ್ರಮೇಣವೆ ತಾಳ್ಮೆಯ ಕದ ತಟ್ಟುತಿದೆ ಹಳೆಯ ಚಾಳಿ
 
  ಸರಳ ಸಮಸ್ಯೆಯನು ಪರಿಹರಿಸದ ಕಥೆಗಾರನಿಗೆ 
  ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಂತ್ಯದ ಭಯ ಮೂಡಿ, ತನ್ನ ಸೃಜನತೆಗೆ 
  ತಾನೇ ಬೇಲಿ ಕಟ್ಟುತ, ಪ್ರಭುದ್ದವಾಗಬೇಕಾದ ಕಥೆಗೆ    

ಬ್ಲಾಗ್ ವರ್ಗಗಳು

ಕವನ : ರಾಧೆ ಏತಕೆ ನಕ್ಕೆ ಕರಿಮುಗಿಲ ಕಂಡು?

Submitted by ವಿಶ್ವ ಪ್ರಿಯಂ on Fri, 08/01/2014 - 14:25

ಕವನ :  ರಾಧೆ ಏತಕೆ ನಕ್ಕೆ ಕರಿಮುಗಿಲ ಕಂಡು?

ಮುಂಜಾವಿನೊಳು ರವಿಯ ಬಿಸಿಲ ತಾಪವ ತಣಿಸಿ,
ಭುವಿಕಾಯ್ದು ಹೊಗೆ ಹೊಮ್ಮಿತೆನೆ ಕಾಣ್ವ ಮೋಡಗಳ
ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡಿತೇ ಮೇಘ ಶ್ಯಾಮನ ರೂಪು ?
ರಾಧೆ ಏತಕೆ ನಕ್ಕೆ ಕರಿಮುಗಿಲ ಕಂಡು?
ಮಳೆಬಿಲ್ಲ ಬಣ್ಣದೊಳು ನವಿಲುಗರಿ ಕಂಡು.

ನೀಲದೇಹಿಯ ತನುವ ಆಗಸದಿ ಅಣಿಗೊಳಿಸಿ
ನೀರವತೆ ಕದಡುವಾ ಗೋಪಿಯರ ಕಣ್ಮರೆಸಿ
ತಾನಾಗಸದಳೊಂದು ಎಂಬ ಭಾವವ ಧರಿಸಿ
ಮೈಮರೆತು ನಸುನಗುವ ಹುಚ್ಚಿಯೆನ್ನಲೆ ನಿನ್ನ
ರಾಧೆಯೇತಕೆ  ನಕ್ಕೆ ಕರಿಮುಗಿಲ ಕಂಡು?
ಮಳೆಬಿಲ್ಲ ಬಣ್ಣದೊಳು ನವಿಲುಗರಿ ಕಂಡು.

ಬ್ಲಾಗ್ ವರ್ಗಗಳು

'ಧರ್ಮಾಧರ್ಮ' ( ಕವನ )

Submitted by H A Patil on Mon, 05/26/2014 - 20:17

 

 

ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ

ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಅಧಾರ್ಮಿಕ

ನೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೀಕರಣಗೊಂಡ

ಒಂದು ಸಂಕೀರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ !

ಇವುಗಳ ಮಾನದಂಡಗಳೇನು

ಸೀಮಾರೇಖೆ ಯಾವುದು

ನಿರ್ಣಯ ಹೇಗೆ ? ಇದೊಂದು

ಬಗೆಹರಿಯದ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆ !

 

ಇದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಸರಳ

ಆದರೆ ವೈಚಾರಿಕತೆಯ ಆಳಕ್ಕೆ

ಇಳಿಯುತ್ತ ಹೋದಂತೆ ನಮಗೆ

ಅನ್ನಿಸುವುದು ಇದೊಂದು

ಅರ್ಥವಾಗದ ಕಗ್ಗಂಟು ಎಂದು !

 

ಈ ಧರ್ಮ ನಿಂತಿರುವುದು

ಸತ್ಯ ಅಸತ್ಯ ಹಿಂಸೆ ಅಹಿಂಸೆಗಳ

ತಳಹದಿಯ ಮೇಲೆ ಈ ಧರ್ಮ

ಅವಲಂಬಸಿ ನಿಂತಿದೆ

ಎನ್ನುವುವು ಎಲ್ಲ ಕಾಲಗಳ

ಸಾಮಾಜಿಕ ವಾದ ಆದರೆ

ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ನಾವು

ಬ್ಲಾಗ್ ವರ್ಗಗಳು

' ಬದುಕಿನ ದಿವ್ಯ ಕ್ಷಣ '

Submitted by H A Patil on Sun, 02/23/2014 - 20:31

     

ಸಾವು

ಬದುಕಿನ ಒಂದು ದಿವ್ಯ ಕ್ಷಣ

ಅದು ದೊಡ್ಡವ ಸಣ್ಣವ

ಬಡವ ಬಲ್ಲಿದ ಆ ಜಾತಿ ಈ ಜಾತಿ

ಆ ದೇಶದವ ಈ ದೇಶದವ

ಜ್ಞಾನಿ ಅಜ್ಞಾನಿ ಎನ್ನುವ ಬೇಧ ಅದಕಿಲ್ಲ

ಅವರು ಯಾರೆ ಇರಲಿ

ಜವರಾಯ ಬಂದೆರಗಿ ಬಿಡುತ್ತಾನೆ ಆತ

ಜೀವಾತ್ಮಗಳನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ

ಹೀಗಾಗಿ ಅದೊಂದು ‘ದಿವ್ಯ ಕ್ಷಣ’

 

ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಅಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ

ಕೊಲೆ ಅಪಘಾತದ ಸಾವು ಅದು

ಯಾವ ಸಾವೆ ಇರಲಿ ಅದು

ಶೂನ್ಯವನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವಂತಹುದು

ಆದರೆ ದೈನಂದಿನ ಬದುಕು !

ಆ ಶೂನ್ಯವನು ತುಂಬುತ್ತ

ಸಾಗುವಂತಹುದು

ಸಜ್ಜನರ ಸಾವು

ಒಂದು ತುಂಬಲಾರದ ನಷ್ಟ

ಆ ಸಾವಿನ

ಬ್ಲಾಗ್ ವರ್ಗಗಳು