ಅಧ್ವಾನ

ಕೆಲವು ಜನ, ಹಲವು ಮಾತು

Submitted by raghava on Thu, 06/04/2009 - 00:45

ಪತಿಯ (ಭೋರ್ಗರೆದುಕ್ಕಿ ಹರೀತಿರೋ) ಭಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಡ್ರ ಉವಾಚ: ನಮೆಜ್ಮಾನ್ರು ಬಿಡಿ! ಏನ್ಭಕ್ತೀ ಏನ್ಸಂಸ್ಕಾರ! ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೊಂದರ್ಧ ಗಂಟೆ ಲೇಟಾದ್ರೂ ಪರ್ವಾಗಿಲ್ಲಾ, ದಿನಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಓದೋದು ತಪ್ಸೋದೇ ಇಲ್ಲ! ಒಂದರ್ಧಗಂಟೆ ಮುಂಚೇನೇ ಬಂದು ಪ್ರವಚನಕ್ಕೆ ತಪ್ದೇ ಹೋಗ್ತಾರೆ! ಏನ್ಭಕ್ತೀ, ಏನಾಚಾರಾ! ಅಯ್ಯೋ!
/* ಏನಾದ್ರೂ ಅವ್ನೇ ಎಲ್ಲಾ ನೋಡ್ಕೋತಾನೇ! ******ರ್ಪಣಮಸ್ತು! */

ಇದ್ನೋಡಿ! 'ಸ್ಪಿರಿಚುವಲಿಸಮ್ಮ್'ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬಗ್ಗೆ :)

Submitted by raghava on Mon, 05/11/2009 - 18:39

ಈಗ್ತಾನೇ ಇದ್ನ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕನ್ಸ್ತು, ಇಗೋ ತಗಳಿ!
ಸ್ಪಿರಿಚುವಲಿಸಮ್ ಅನ್ನೋದನ್ನಾ ನಮ್ಮೋರು ಹೇಗೆ ಒಳ್ಳೇ ಮಾರಾಟದ್ವಸ್ತು ಮಾಡ್ಬಡ್ದಿದಾರೇಂತಾ ಜಾವೇದ್ ಅಖ್ತರ್ರ ಅನಿಸಿಕೆ.

ಸ್ವಲ್ಪ ಹಳೇದೇ, ಆದ್ರೂ ಈಗಿನ್ಕಾಲಕ್ಕನ್ವಯ ಆಗತ್ತೆ. ಮೊದ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಿದೀನಿ, ಕೊಂಚ ಉದ್ದ ಇದೆ!