ರಾಮನಗರ

ತಲೆ ನವೆ...

Submitted by anil.ramesh on Wed, 06/17/2009 - 12:25

ತಲೆ ನವೆ...

ಮೊನ್ನೆ ಭಾನುವಾರ ರಾಮನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ರಾಮದೇವರ ಬೆಟ್ಟದ ಬಳಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಂಡದ್ದು ಹೀಗೆ.

ಇನ್ನಷ್ಟು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವೆ.

ಇಬ್ಬನಿ...

Submitted by anil.ramesh on Wed, 06/17/2009 - 12:14

ಮೊನ್ನೆ ಭಾನುವಾರ ರಾಮನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ರಾಮದೇವರ ಬೆಟ್ಟದ ಬಳಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಂಡದ್ದು ಹೀಗೆ.

ಇನ್ನಷ್ಟು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವೆ.

ರಾಮನಗರದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ

Submitted by palachandra on Mon, 06/15/2009 - 12:52

ಅನಿಲ್, ಹರಿ, ಶಿವು ಜೊತೆಗೂಡಿ ಕೈಗೊಂಡ ನಿನ್ನೆಯ ರಾಮನಗರ ತಿರುಗಾಟದ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳು 

 ಸಾವಿನ ಕ್ಷಣಗಣನೆ

ಸಾವಿನ ಕ್ಷಣಗಣನೆ

 

ಕುರಿ ಕಾಯುವಾಕೆ

ಕುರಿ ಕಾಯುವಾಕೆ

 

ಕುರಿ

ಸರಣಿ
ಬ್ಲಾಗ್ ವರ್ಗಗಳು