ಇಬ್ಬನಿ

ಇಬ್ಬನಿ

Submitted by Deekshitha Vorkady on Fri, 08/30/2013 - 16:35

ಭಾವಗಳ‌ ಹಕ್ಕಿ ಕೂಗಲು

ಮನದ‌ ಮನೆಗೆ

ಬಂದ‌ ಸೂರ್ಯ‌...

ಮತ್ತೆ ಮೂಡಿತು ಮುಂಜಾವು‌

ರೂಪು ಪಡೆಯಿತು ಇಬ್ಬನಿ...

ಬ್ಲಾಗ್ ವರ್ಗಗಳು

ಇಬ್ಬನಿ...

Submitted by anil.ramesh on Wed, 06/17/2009 - 12:14

ಮೊನ್ನೆ ಭಾನುವಾರ ರಾಮನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ರಾಮದೇವರ ಬೆಟ್ಟದ ಬಳಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಂಡದ್ದು ಹೀಗೆ.

ಇನ್ನಷ್ಟು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವೆ.