ಸ೦ಪದ ಸಮ್ಮಿಲನ

ಸ೦ಪದ ಸಮ್ಮಿಲನ - ಒ೦ದು ಅನುಭವ

Submitted by spr03bt on Sun, 12/30/2012 - 23:27

ಬಹಳ ದಿನಗಳಿ೦ದ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ಸ೦ಪದ ಸಮ್ಮಿಲನ ಇ೦ದು ಸಾರ೦ಗದ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಯುಗಾದಿಯ ಬೇವು-ಬೆಲ್ಲದ೦ತೆ ಬಹಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿತ್ತು.
ಎಣಿಸದಷ್ಟು ಜನ ಬರದೇ ಇದ್ದುದಷ್ಟೆ ಬೇವಿನ ವಿಚಾರ. ಇನ್ನೆಲ್ಲಾ ಬೆಲ್ಲ ತಿ೦ದ೦ತೆ ಸಿಹಿಯಾಗಿತ್ತು. ಸ೦ಪದಿಗರೊ೦ದಿಗಿನ ನನ್ನ ಮೊದಲ ಭೇಟಿ ಚಿರಕಾಲ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಸಾರ೦ಗ ಕಚೇರಿ ತಲುಪುವ ಮಾರ್ಗದ ಬಗ್ಗೆ ಸುಮಾ ನಾಡಿಗ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ಮಾಹಿತಿಯಿ೦ದ ಅ೦ದುಕೊ೦ಡ ಸಮಯಕ್ಕಿ೦ತ ಬಹಳ ಬೇಗ ತಲುಪಿ ನಾನೆ ಮೊದಲು ಬ೦ದವನು ಅ೦ದುಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಾಲ ಗೋಪಿನಾಥರು ಪತ್ನಿ ಸಮೇತ ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಅವರಿಬ್ಬರ ಪರಿಚಯದ ನ೦ತರ ಸುಮ ನಾಡಿಗ್, ತದನ೦ತರ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ನಾಡಿಗ್, ಅಡ್ಡೂರ್ ಕೃಷ್ಣರಾವ್ ಅವರು ಬ೦ದು ಸೇರಿದರು. ಕನ್ನಡದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಇ-ಬುಕ್ ಗಳಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಹವ್ಯಾಸ ಇಟ್ಟುಕೊ೦ಡಿರುವ ಹಿರಿಯರೊಬ್ಬರು (ಹೆಸರು ಮರೆತೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ) ಹಾಗೂ ಸ೦ಪದ ಬಳಗದವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮಿಲನ ಶುರುವಾಯಿತು.  ಸ೦ಪದ ಶುರುವಾದ ಬಗೆ ಹಾಗು ಸ೦ಪದದ ಮು೦ದಿರುವ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ನಾಡಿಗರು ಎಳೆ-ಎಳೆಯಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳಿದರು. ಸ೦ಪದವನ್ನು ಸತತವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಅಡಚಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಡೆಸಲು ತಮ್ಮ ತನು,ಮನ, ಧನ ಹಾಗು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ೦ಥ ಸಮಯವನ್ನು ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿರುವ ಅವರಿಗೆ ಸ೦ಪದಿಗರೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಕೃತಜ್ಣತೆಗಳು.

ಸ೦ಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮಿಲನ

Submitted by Harish Athreya on Tue, 11/02/2010 - 07:55

ದಿನಾ೦ಕ ೨೧ ನವೆ೦ಬರ್ ರ೦ದು ಸ೦ಪದ ಸಮ್ಮಿಲನವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸೋಣವೆ೦ದು ಹೇಳಿ ಕಾಣೆಯಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ. ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮಿಲನ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸ೦ಪದದ ಕಥೆಗಾರರು, ಕವಿಗಳು, ಲೇಖಕರು ಕಲೆತು ಮಾತನಾಡುವ ಸುಸ೦ದರ್ಭ ದಿನಾ೦ಕ ೨೧ರ೦ದು ಬ೦ದಿದೆ. ಸದಾ ಹೊಸತನ್ನು ಬಯಸುವ ಸ೦ಪದಿಗರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಮ್ಮಿಲನಕ್ಕೆ ಮೆರುಗು ನೀಡಬೇಕೆ೦ದು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಕಥೆ ಕವನ ಹಾಸ್ಯ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಸ೦ಬ೦ಧಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡೋಣವೇ? ಸ್ಥಳ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. ವಿವರಗಳು ಇ೦ತಿವೆ


ಸ೦ಪದ ಸಮ್ಮಿಲನ

ಬ್ಲಾಗ್ ವರ್ಗಗಳು