ನಾಚಿಕೆ ಇಲ್ಲದ ಸಾಲುಗಳು-3

ನಾಚಿಕೆ ಇಲ್ಲದ ಸಾಲುಗಳು-3

ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳೇ 
ಇಲ್ಲವೆಂದರೆ,
ಅಲೆಗಳ ಸೌಂದರ್ಯವ
ಸವಿಯುವುದಾದರೂ ಹೇಗೆ ??

ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಭಾವಗಳೇ
ಉಕ್ಕಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ,
ಬದುಕನ್ನು 
ಆಸ್ವಾದಿಸುವುದಾದರೂ ಹೇಗೆ?

*****************************
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸುಖದಷ್ಟೇ
ದುಃಖವೂ ಮುಖ್ಯ,
ಸಾಯುವ ಬದುಕನ್ನು
ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸಲು.

*****************************
ಕಾವಲಿ
ಬೆಂಕಿಯಲಿ ಕಾದಾಗಲೇ 
ಹಿಟ್ಟನ್ನು ದೋಸೆಯಾಗಿಸುವ 
ಶಕ್ತಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು,

*****************************
ಉದ್ದ ರಸ್ತೆಯಲಿ 
ಆಗಾಗ ಸಿಗುವ 
"ಹಂಪ್" ಗಳೇ 
ಚಾಲಕನ ತಾಳ್ಮೆಯನು 
ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವುದು

*****************************
ನೈತಿಕತೆಗೆ 
"ಸರಿಯಾದ, ಜಗವ್ಯಾಪಿ
ವ್ಯಾಕ್ಯನ ಸಿಕ್ಕರೆ"
ಬಹುಷಃ 
ಇಡೀ ಜಗದೊಳಗೆ
ಒಂದು ನರ-ಮಾನವನೂ 
ನೈತಿಕವಾಗಿರಲಾರ 

*****************************
ಅನ್ನದ ನೈಜ ರುಚಿಯನು 
ಸವಿಯಬೇಕೆಂದರೆ,

ತಿನ್ನುವ ಮುನ್ನ 

ಅತಿಯಾದ ಹಸಿವಿನಿಂದ 
ಬಳಲಿರಬೇಕು,,

*****************************
ದಿನವೂ,,,,, ಸುಂದರ 
ಸೂರ್ಯೋದಯವಾಗಬೇಕೆಂದರೆ,

ಆ ದಿನಕ್ಕೊಂದು, ಕೊನೆ
ಹಾಗು
ಒಂದು ಕರಾಳ ರಾತ್ರಿ 

ಇರಲೇಬೇಕು!!!!

-- ಜೀ ಕೇ ನ 

Comments

Submitted by H A Patil Mon, 11/03/2014 - 19:57

ನವೀನರವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು
ಎಲ್ಲ ಹನಿಗವನಗಳೂ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿವೆ, ನೀವು ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಕಾರಿ. ಹೀಗೆಯೆ ಬರೆಯುತ್ತ ಇರಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.