ಮೂರ್ಖತನ‌

ಮೂರ್ಖತನ‌

ಕವನ

ಓ... ಪ್ರಿಯತಮೆ........

             ನಾ ನಿನ್ನ ಪಾರಿವಳದಂತೆ ಕಂಡೆ ಆಗ....!!!

            ನಾ ಮೂರ್ಖನಾಗಿದ್ದು ಯಾವಗ.....???

            ನೀ ಕಾಗೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾದಗ......!!!

 

                                  - ಹೊ.ಸ.ಕಿರಣ್