ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸೇರಿಸಿದ ಸಮಯ ಕರ್ತೃ ಶೀರ್ಷಿಕೆ
#321 13 ವರ್ಷಗಳು 11 months ಹಿಂದೆ Pradeep Kishore... ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ...
#320 13 ವರ್ಷಗಳು 11 months ಹಿಂದೆ hpn ಬ್ಯಾಡಗಿ
#319 13 ವರ್ಷಗಳು 11 months ಹಿಂದೆ sinchanabhat ಸಮಂಜಸವೆನಿಸಲಿಲ್ಲಾ
#318 13 ವರ್ಷಗಳು 11 months ಹಿಂದೆ tvsrinivas41 ಬ್ಯಾಡಗಿ?
#317 13 ವರ್ಷಗಳು 11 months ಹಿಂದೆ hpn ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ
#316 13 ವರ್ಷಗಳು 11 months ಹಿಂದೆ gvmt ಹಿರಿಯ ಜೀವ
#315 13 ವರ್ಷಗಳು 11 months ಹಿಂದೆ Anonymous User ನನ್ನ ನೆನಪು
#314 13 ವರ್ಷಗಳು 11 months ಹಿಂದೆ kiranbhat ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಕುರಿತು
#313 13 ವರ್ಷಗಳು 11 months ಹಿಂದೆ ismail ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳೇನು ?
#312 13 ವರ್ಷಗಳು 11 months ಹಿಂದೆ Anonymous User ಸದಭಿರುಚಿಯ' ಚಿತ್ರ
#311 13 ವರ್ಷಗಳು 11 months ಹಿಂದೆ Rohit ಅರ್ಥವಾಗಿಲ್ಲ
#310 13 ವರ್ಷಗಳು 11 months ಹಿಂದೆ nilagriva ಅಪೂರ್ವ ಲೇಖನ
#309 13 ವರ್ಷಗಳು 11 months ಹಿಂದೆ Anonymous User ಅಪರೂಪದ ಅಪೂರ್ವ ಲೇಖನ
#308 13 ವರ್ಷಗಳು 11 months ಹಿಂದೆ hpn ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ
#307 13 ವರ್ಷಗಳು 11 months ಹಿಂದೆ pavanaja ಹೌದೆ
#306 13 ವರ್ಷಗಳು 11 months ಹಿಂದೆ hpn ;)
#305 13 ವರ್ಷಗಳು 11 months ಹಿಂದೆ gvmt ಅದು ಸರಿ, ...
#304 13 ವರ್ಷಗಳು 11 months ಹಿಂದೆ tvsrinivas41 ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಂಡಿಯ ಬೆಸುಗೆ
#303 13 ವರ್ಷಗಳು 11 months ಹಿಂದೆ pavanaja ಸರಿಯಾಗಿದೆ
#302 13 ವರ್ಷಗಳು 11 months ಹಿಂದೆ hpn ಯಾರೋ ಕನ್ನಡಿಗರ ಆಸಕ್ತಿಯ ಫಲವದು

Pages