ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸೇರಿಸಿದ ಸಮಯ ಕರ್ತೃ ಶೀರ್ಷಿಕೆ
#28 15 years 1 month ago pavanaja ಎರವಲು ಪದಕೋಶ
#27 15 years 1 month ago olnswamy ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತ
#25 15 years 1 month ago Vinay ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪರಭಾಷೆಯ ಪದಗ
#23 15 years 1 month ago olnswamy ಸತ್ತಿಗೆ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಕುರ
#22 15 years 1 month ago tvsrinivas41 basavaNNanavaru badukannu
#19 15 years 1 month ago raghavendraks shudda kannada
#18 15 years 1 month ago hpn ಭಾಷೆ ಬೆಳೆಯುವುದು
#17 15 years 1 month ago hpn ಅರಿವು
#16 15 years 1 month ago tvsrinivas41 ಇಲ್ಲಿ
#15 15 years 1 month ago tvsrinivas41 ಈ ಅಲ್ಲಮ್ಮಾ
#14 15 years 1 month ago olnswamy ಕತ್ತೆ ಕುದುರೆ
#12 15 years 1 month ago muralihr Good One
#11 15 years 1 month ago muralihr ಕತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಕುದರೆ ಮೇ
#10 15 years 1 month ago hpn ಹೌದು...
#8 15 years 1 month ago tvsrinivas41 ಮತ್ತೆ
#7 15 years 1 month ago tvsrinivas41 ನಿಮ್ಮ
#6 15 years 1 month ago olnswamy ಕರಾಳದಿನ
#3 15 years 1 month ago tvsrinivas41 ಬೆವರಿನ
#2 15 years 1 month ago hpn ಚೆಂದವಾದದ್ದು - ಈ‌ ಲೇಖನ