ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸೇರಿಸಿದ ಸಮಯ ಕರ್ತೃ ಶೀರ್ಷಿಕೆ
#281 13 ವರ್ಷಗಳು 12 months ಹಿಂದೆ hpn Re: ನನ್ನನ್ನೂ ಸೇರಿಸ್ಕೋತೀರ ತಾನೆ?
#279 13 ವರ್ಷಗಳು 12 months ಹಿಂದೆ tvsrinivas41 ನಾಚಿಕೆಗೇಡಿನ ಪರಮಾವಧಿ
#278 13 ವರ್ಷಗಳು 12 months ಹಿಂದೆ mana sogasaagide
#277 13 ವರ್ಷಗಳು 12 months ಹಿಂದೆ Arun Sharma ಒಂದು ಸಲಹೆ
#276 13 ವರ್ಷಗಳು 12 months ಹಿಂದೆ muralihr ಜಾತಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ Security ಕೊಡುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವ ಕಲ್ಪನೆ
#275 13 ವರ್ಷಗಳು 12 months ಹಿಂದೆ pavanaja ಸತ್ಯ ಯಾವಗಲೂ ನಿಷ್ಠುರವಾಗಿರುತ್ತದೆ
#274 13 ವರ್ಷಗಳು 12 months ಹಿಂದೆ pavanaja ಬನ್ನಿ
#273 13 ವರ್ಷಗಳು 12 months ಹಿಂದೆ tvsrinivas41 ಬನ್ನಿ
#272 13 ವರ್ಷಗಳು 12 months ಹಿಂದೆ tvsrinivas41 ಸ್ವಾಗತ
#271 13 ವರ್ಷಗಳು 12 months ಹಿಂದೆ nuDikannaDa ನಿಮಗೆ ಸಂಪದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ.
#270 13 ವರ್ಷಗಳು 12 months ಹಿಂದೆ tvsrinivas41 ಇಷ್ಟಾದರೂ ನಮ್ಮವರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಬರೋಲ್ವೇ
#269 13 ವರ್ಷಗಳು 12 months ಹಿಂದೆ hpn ಸತ್ಯವಾದ ಮಾತು
#268 13 ವರ್ಷಗಳು 12 months ಹಿಂದೆ Appi ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ!
#267 13 ವರ್ಷಗಳು 12 months ಹಿಂದೆ Nandu ಓಕೆ
#266 13 ವರ್ಷಗಳು 12 months ಹಿಂದೆ pavanaja SCIKಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜಟಾಪಟಿ
#265 13 ವರ್ಷಗಳು 12 months ಹಿಂದೆ muralihr ಈ ರೀತಿ ಪತ್ರ ವನ್ನು ಬರೆದು PMಗೆ ಹಾಗು CEC/President ge mail ಮಾಡಿ
#264 13 ವರ್ಷಗಳು 12 months ಹಿಂದೆ ಶ್ಯಾಮ ಕಶ್ಯಪ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಯದೇ ಪೊಗರು ತೋರಿಸುವುವರು
#263 14 ವರ್ಷಗಳು 7 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ hpn ಯುನಿಕೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ
#262 14 ವರ್ಷಗಳು 7 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ hpn ಸಂಧಾನ
#261 14 ವರ್ಷಗಳು 11 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ hosanaga Good story with very realistic view

Pages