ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸೇರಿಸಿದ ಸಮಯ ಕರ್ತೃ ಶೀರ್ಷಿಕೆ
#244 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ hpn ಕಾಲ್ಕಿತ್ತೋದು?
#243 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ Anonymous User ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳು
#242 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ tvsrinivas41 ಧನ್ಯವಾದಗಳು
#241 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ Anonymous User ನೀನೇ ಆಗಿರು
#240 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ olnswamy ಮುಂಡಿಗೆ ಅಂದರೆ ಒಗಟು
#239 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ ಶ್ಯಾಮ ಕಶ್ಯಪ ಹೌದು.. trailerಗಳನ್ನ ನೋಡಿದರೆ ಹಾಗೇ ಅನ್ನಿಸತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಆಗಿ
#238 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ pavanaja ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವವರು ಗಂಡಸರು!
#237 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ pavanaja ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧಾನ
#236 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ hpn ಇರಬಹುದು
#235 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ pavanaja ಗನ್‍ಪೌಡರ್ ಎಂದರೆ ಇದೇನಾ?
#234 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ pavanaja ಪತಂಜಲಿಯೋ ಪತಾಂಜಲಿಯೋ?
#233 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ muralihr ಈಶ್ವರನ ಕರುಣೆ
#232 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ R M Rao ಈಶ್ವರನ ಕರುಣೆ
#231 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ tvsrinivas41 ಹೌದು
#230 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ gvmt ಮಾರ್ನುಡಿ: ಕಂಚಿಯಲ್ಲಿನ ಶಾಸನ
#229 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ muralihr ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ LONDON ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯಿರಿ
#228 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ tvsrinivas41 ಈಶ್ವರನ ಕರುಣೆ
#227 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ pavanaja ಲೇಖನ ಪ್ರಕಟವಾಗಿತ್ತು
#226 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ tvsrinivas41 ಉತ್ತಮ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಹಿತಿ
#225 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ hpn ಸರಿಪಡಿಸಿರುವೆ

Pages