ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸೇರಿಸಿದ ಸಮಯ ಕರ್ತೃ ಶೀರ್ಷಿಕೆ
#199 14 ವರ್ಷಗಳು 6 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ Anonymous User ಒಳ್ಳೆಯ ಅಬ್ಸರ್ವೇಶನ್
#198 14 ವರ್ಷಗಳು 6 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ Appi Oscarಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದ ಚಿತ್ರ!
#197 14 ವರ್ಷಗಳು 6 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ hpn ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ!
#196 14 ವರ್ಷಗಳು ೧ ವಾರ ಹಿಂದೆ R M Rao ಯೋಗ
#195 14 ವರ್ಷಗಳು ೧ ವಾರ ಹಿಂದೆ tvsrinivas41 ಬಹುಮುಖ ಪರಿಚಯ
#194 14 ವರ್ಷಗಳು ೧ ವಾರ ಹಿಂದೆ tvsrinivas41 ಖರ್ಚಿನ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ
#193 14 ವರ್ಷಗಳು ೧ ವಾರ ಹಿಂದೆ ಶ್ಯಾಮ ಕಶ್ಯಪ ಮುಂದೆ
#192 14 ವರ್ಷಗಳು ೧ ವಾರ ಹಿಂದೆ tvsrinivas41 ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ
#191 14 ವರ್ಷಗಳು ೧ ವಾರ ಹಿಂದೆ tvsrinivas41 ಅಮೂಲ್ಯ ಮಾತುಗಳು
#190 14 ವರ್ಷಗಳು ೧ ವಾರ ಹಿಂದೆ muralihr ಬಾವುಟಗಳು , ಚಿಹ್ನೆಗಳಿ೦ದ(ಪಾರ್ಟಿಗಳು)
#189 14 ವರ್ಷಗಳು ೧ ವಾರ ಹಿಂದೆ tvsrinivas41 ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ
#188 14 ವರ್ಷಗಳು ೧ ವಾರ ಹಿಂದೆ ಶ್ಯಾಮ ಕಶ್ಯಪ ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿ
#187 14 ವರ್ಷಗಳು ೧ ವಾರ ಹಿಂದೆ tvsrinivas41 ತರ್ಕಬದ್ಧವಾಗಿದೆ
#186 14 ವರ್ಷಗಳು ೧ ವಾರ ಹಿಂದೆ Anonymous User ನಿಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳು ನಿಜಕ್ಕೂ ವಾಸ್ತವಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡಿ ಹಿಡಿದಂತಿದೆ.
#185 14 ವರ್ಷಗಳು ೧ ವಾರ ಹಿಂದೆ hpn ವಾಸ್ತವ ಚಿತ್ರಣ
#184 14 ವರ್ಷಗಳು ೧ ವಾರ ಹಿಂದೆ hpn Re: ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ
#183 14 ವರ್ಷಗಳು ೧ ವಾರ ಹಿಂದೆ anilkumar houdhu saadhya! anil
#182 14 ವರ್ಷಗಳು ೧ ವಾರ ಹಿಂದೆ tvsrinivas41 ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ
#181 14 ವರ್ಷಗಳು ೧ ವಾರ ಹಿಂದೆ Appi ಬೇರೊಂದು threadನಲ್ಲಿ?
#180 14 ವರ್ಷಗಳು ೧ ವಾರ ಹಿಂದೆ Appi ಕನ್ನಡ ಖಡ್ಡಾಯ..

Pages