ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸೇರಿಸಿದ ಸಮಯ ಕರ್ತೃ ಶೀರ್ಷಿಕೆ
#190 13 ವರ್ಷಗಳು 10 months ಹಿಂದೆ muralihr ಬಾವುಟಗಳು , ಚಿಹ್ನೆಗಳಿ೦ದ(ಪಾರ್ಟಿಗಳು)
#189 13 ವರ್ಷಗಳು 10 months ಹಿಂದೆ tvsrinivas41 ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ
#188 13 ವರ್ಷಗಳು 10 months ಹಿಂದೆ ಶ್ಯಾಮ ಕಶ್ಯಪ ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿ
#187 13 ವರ್ಷಗಳು 10 months ಹಿಂದೆ tvsrinivas41 ತರ್ಕಬದ್ಧವಾಗಿದೆ
#186 13 ವರ್ಷಗಳು 10 months ಹಿಂದೆ Anonymous User ನಿಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳು ನಿಜಕ್ಕೂ ವಾಸ್ತವಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡಿ ಹಿಡಿದಂತಿದೆ.
#185 13 ವರ್ಷಗಳು 10 months ಹಿಂದೆ hpn ವಾಸ್ತವ ಚಿತ್ರಣ
#184 13 ವರ್ಷಗಳು 10 months ಹಿಂದೆ hpn Re: ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ
#183 13 ವರ್ಷಗಳು 10 months ಹಿಂದೆ anilkumar houdhu saadhya! anil
#182 13 ವರ್ಷಗಳು 10 months ಹಿಂದೆ tvsrinivas41 ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ
#181 13 ವರ್ಷಗಳು 10 months ಹಿಂದೆ Appi ಬೇರೊಂದು threadನಲ್ಲಿ?
#180 13 ವರ್ಷಗಳು 10 months ಹಿಂದೆ Appi ಕನ್ನಡ ಖಡ್ಡಾಯ..
#179 13 ವರ್ಷಗಳು 10 months ಹಿಂದೆ Appi ಚಿಂತೆಗಳ ಓಲೆ!
#178 13 ವರ್ಷಗಳು 10 months ಹಿಂದೆ Anonymous User ಅದ್ಭುತ ಲೇಖನ
#177 13 ವರ್ಷಗಳು 10 months ಹಿಂದೆ hpn ಕನ್ನಡ ಬಳಸಿ
#176 13 ವರ್ಷಗಳು 10 months ಹಿಂದೆ tvsrinivas41 ಸ್ವಂತ ಅನುಭವ
#175 13 ವರ್ಷಗಳು 10 months ಹಿಂದೆ muralihr ಕುಂಕುಮ
#173 13 ವರ್ಷಗಳು 10 months ಹಿಂದೆ pavanaja ವಿಂಡೋಸ್ 98 ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಯುನಿಕೋಡ್
#172 13 ವರ್ಷಗಳು 10 months ಹಿಂದೆ pavanaja ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ - ಯಾರೂ ಗಮನಿಸಿಲ್ಲ!
#171 13 ವರ್ಷಗಳು 10 months ಹಿಂದೆ Anonymous User :)
#170 13 ವರ್ಷಗಳು 10 months ಹಿಂದೆ Rohit ಧನ್ಯವಾದಗಳು

Pages