ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸೇರಿಸಿದ ಸಮಯ ಕರ್ತೃ ಶೀರ್ಷಿಕೆ
#179 14 ವರ್ಷಗಳು ೧ ವಾರ ಹಿಂದೆ Appi ಚಿಂತೆಗಳ ಓಲೆ!
#178 14 ವರ್ಷಗಳು ೧ ವಾರ ಹಿಂದೆ Anonymous User ಅದ್ಭುತ ಲೇಖನ
#177 14 ವರ್ಷಗಳು ೧ ವಾರ ಹಿಂದೆ hpn ಕನ್ನಡ ಬಳಸಿ
#176 14 ವರ್ಷಗಳು ೧ ವಾರ ಹಿಂದೆ tvsrinivas41 ಸ್ವಂತ ಅನುಭವ
#175 14 ವರ್ಷಗಳು ೧ ವಾರ ಹಿಂದೆ muralihr ಕುಂಕುಮ
#173 14 ವರ್ಷಗಳು ೧ ವಾರ ಹಿಂದೆ pavanaja ವಿಂಡೋಸ್ 98 ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಯುನಿಕೋಡ್
#172 14 ವರ್ಷಗಳು ೧ ವಾರ ಹಿಂದೆ pavanaja ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ - ಯಾರೂ ಗಮನಿಸಿಲ್ಲ!
#171 14 ವರ್ಷಗಳು ೧ ವಾರ ಹಿಂದೆ Anonymous User :)
#170 14 ವರ್ಷಗಳು ೧ ವಾರ ಹಿಂದೆ Rohit ಧನ್ಯವಾದಗಳು
#166 14 ವರ್ಷಗಳು ೧ ವಾರ ಹಿಂದೆ Rohit ಮರುತ್ತರಛ ಫಾಂಟ್ ತುಂಡಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ
#165 14 ವರ್ಷಗಳು ೧ ವಾರ ಹಿಂದೆ ಶ್ಯಾಮ ಕಶ್ಯಪ ಮತ್ತೊಂದು ಅನಿಸಿಕೆ
#164 14 ವರ್ಷಗಳು ೧ ವಾರ ಹಿಂದೆ ಶ್ಯಾಮ ಕಶ್ಯಪ ನನಗೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹೀಗೇ ಅನ್ನಿಸತ್ತೆ..
#163 14 ವರ್ಷಗಳು ೧ ವಾರ ಹಿಂದೆ Anonymous User ಮಾಹಿತಿಭರಿತ
#160 14 ವರ್ಷಗಳು ೧ ವಾರ ಹಿಂದೆ hpn ಅಭಿನಂದನೆಗಳು!
#159 14 ವರ್ಷಗಳು ೧ ವಾರ ಹಿಂದೆ Anonymous User ಕುಂಕುಮದ ಬಗೆಗಿನ ಲೇಖನ
#158 14 ವರ್ಷಗಳು ೧ ವಾರ ಹಿಂದೆ pavanaja ಫಾಂಟ್ ತುಂಡಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ
#157 14 ವರ್ಷಗಳು ೧ ವಾರ ಹಿಂದೆ Rohit ಯುನಿಕೋಡ್
#156 14 ವರ್ಷಗಳು ೧ ವಾರ ಹಿಂದೆ hpn ವಿಕಿಪೀಡಿಯಕ್ಕೆ
#155 14 ವರ್ಷಗಳು ೧ ವಾರ ಹಿಂದೆ pavanaja ಅರಗು -ಉತ್ತಮ ಲೇಖನ
#154 14 ವರ್ಷಗಳು ೧ ವಾರ ಹಿಂದೆ T S GuruRaja ಧನ್ಯವಾದಗಳು

Pages