ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸೇರಿಸಿದ ಸಮಯ ಕರ್ತೃ ಶೀರ್ಷಿಕೆ
#170 13 ವರ್ಷಗಳು 10 months ಹಿಂದೆ Rohit ಧನ್ಯವಾದಗಳು
#166 13 ವರ್ಷಗಳು 10 months ಹಿಂದೆ Rohit ಮರುತ್ತರಛ ಫಾಂಟ್ ತುಂಡಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ
#165 13 ವರ್ಷಗಳು 10 months ಹಿಂದೆ ಶ್ಯಾಮ ಕಶ್ಯಪ ಮತ್ತೊಂದು ಅನಿಸಿಕೆ
#164 13 ವರ್ಷಗಳು 10 months ಹಿಂದೆ ಶ್ಯಾಮ ಕಶ್ಯಪ ನನಗೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹೀಗೇ ಅನ್ನಿಸತ್ತೆ..
#163 13 ವರ್ಷಗಳು 10 months ಹಿಂದೆ Anonymous User ಮಾಹಿತಿಭರಿತ
#160 13 ವರ್ಷಗಳು 10 months ಹಿಂದೆ hpn ಅಭಿನಂದನೆಗಳು!
#159 13 ವರ್ಷಗಳು 10 months ಹಿಂದೆ Anonymous User ಕುಂಕುಮದ ಬಗೆಗಿನ ಲೇಖನ
#158 13 ವರ್ಷಗಳು 10 months ಹಿಂದೆ pavanaja ಫಾಂಟ್ ತುಂಡಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ
#157 13 ವರ್ಷಗಳು 10 months ಹಿಂದೆ Rohit ಯುನಿಕೋಡ್
#156 13 ವರ್ಷಗಳು 10 months ಹಿಂದೆ hpn ವಿಕಿಪೀಡಿಯಕ್ಕೆ
#155 13 ವರ್ಷಗಳು 10 months ಹಿಂದೆ pavanaja ಅರಗು -ಉತ್ತಮ ಲೇಖನ
#154 13 ವರ್ಷಗಳು 10 months ಹಿಂದೆ T S GuruRaja ಧನ್ಯವಾದಗಳು
#153 13 ವರ್ಷಗಳು 10 months ಹಿಂದೆ T S GuruRaja RE:ಕಥೆ
#152 13 ವರ್ಷಗಳು 10 months ಹಿಂದೆ pavanaja ಕನ್ನಡ ಯುನಿಕೋಡ್ ಮತ್ತು Windows 98
#151 13 ವರ್ಷಗಳು 10 months ಹಿಂದೆ Rohit unicode font
#150 13 ವರ್ಷಗಳು 10 months ಹಿಂದೆ tvsrinivas41 ಬಹಳ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ
#147 13 ವರ್ಷಗಳು 10 months ಹಿಂದೆ tvsrinivas41 ಧನ್ಯವಾದಗಳು
#146 13 ವರ್ಷಗಳು 10 months ಹಿಂದೆ Anonymous User ಸಹಜ ಚಿತ್ರಣ
#144 13 ವರ್ಷಗಳು 10 months ಹಿಂದೆ Anonymous User ವಿಂಡೋಸ್ 98 ರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಯುನಿಕೋಡ್ ಬೆರಳಚ್ಚು
#143 13 ವರ್ಷಗಳು 10 months ಹಿಂದೆ Anonymous User ಉಲ್ಬಣವಾಗಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆ

Pages