ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸೇರಿಸಿದ ಸಮಯ ಕರ್ತೃ ಶೀರ್ಷಿಕೆ
#158 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ pavanaja ಫಾಂಟ್ ತುಂಡಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ
#157 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ Rohit ಯುನಿಕೋಡ್
#156 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ hpn ವಿಕಿಪೀಡಿಯಕ್ಕೆ
#155 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ pavanaja ಅರಗು -ಉತ್ತಮ ಲೇಖನ
#154 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ T S GuruRaja ಧನ್ಯವಾದಗಳು
#153 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ T S GuruRaja RE:ಕಥೆ
#152 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ pavanaja ಕನ್ನಡ ಯುನಿಕೋಡ್ ಮತ್ತು Windows 98
#151 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ Rohit unicode font
#150 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ tvsrinivas41 ಬಹಳ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ
#147 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ tvsrinivas41 ಧನ್ಯವಾದಗಳು
#146 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ Anonymous User ಸಹಜ ಚಿತ್ರಣ
#144 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ Anonymous User ವಿಂಡೋಸ್ 98 ರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಯುನಿಕೋಡ್ ಬೆರಳಚ್ಚು
#143 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ Anonymous User ಉಲ್ಬಣವಾಗಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆ
#142 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ hpn Re: ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ
#141 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ sinchanabhat ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ
#140 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ muralihr ಸತ್ಯ
#139 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ Rohit Re: ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ
#138 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ ಶ್ಯಾಮ ಕಶ್ಯಪ ಬಹುಶಃ
#137 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ hpn ಐಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಐ ಎಮ್
#136 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ Anonymous User ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ

Pages