ಸಂಪದ - Sampada

'ಹೊಸ ಚಿಗುರು, ಹಳೆ ಬೇರು'

ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸೇರಿಸಿದ ಸಮಯ ಕರ್ತೃ ಶೀರ್ಷಿಕೆ
#186649 ೧ ಘಂಟೆ 23 ನಿಮಿಷಗಳು ಹಿಂದೆ naveengkn ಉ: ಇನ್ನು ಕಾಯುವ ಗಳಿಗೆ..
#186648 18 ಘಂಟೆಗಳು 27 ನಿಮಿಷಗಳು ಹಿಂದೆ gunashekara murthy ಉ: ಜಾತೀಯತೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಅಪ್ಪ
#186647 19 ಘಂಟೆಗಳು 16 ನಿಮಿಷಗಳು ಹಿಂದೆ nageshamysore ಉ: ಸೋತಿದ್ದೇನೆ ...
#186646 20 ಘಂಟೆಗಳು 4 ನಿಮಿಷಗಳು ಹಿಂದೆ partha1059 ಉ: ಸೋತಿದ್ದೇನೆ ...
#186645 22 ಘಂಟೆಗಳು 51 ನಿಮಿಷಗಳು ಹಿಂದೆ hpn ಉ: ಸೋತಿದ್ದೇನೆ ...
#186644 ೧ ದಿನ 3 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ manju.hichkad ಉ: ಕವಿ ಬರೆದ ಕವಿತೆಗಳು!
#186643 ೧ ದಿನ 23 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ bhalle ಉ: ಸೋತಿದ್ದೇನೆ ...
#186642 ೧ ದಿನ 23 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ bhalle ಉ: ಹಳಸಲುಗಳು ಸಾರ್ ಹಳಸಲುಗಳು !
#186641 2 ದಿನಗಳು 41 ನಿಮಿಷಗಳು ಹಿಂದೆ kpbolumbu ಉ: ಕಾಂಬೋಡಿಯ
#186640 2 ದಿನಗಳು 7 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಸೋತಿದ್ದೇನೆ ...
#186639 2 ದಿನಗಳು 7 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಚಿತ್ರ ಕಲಾ ಶಿಕ್ಷಕ, ರಾವಳೇಶ್ವರನ ಸಂಶೋದಕ !
#186638 2 ದಿನಗಳು 7 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಹಳಸಲುಗಳು ಸಾರ್ ಹಳಸಲುಗಳು !
#186637 2 ದಿನಗಳು 7 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಕವಿ ಬರೆದ ಕವಿತೆಗಳು!
#186636 2 ದಿನಗಳು 7 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ partha1059 ಉ: ಸೋತಿದ್ದೇನೆ ...
#186635 2 ದಿನಗಳು 7 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ sriprasad82 ಉ: ನನ್ನವಳು
#186634 2 ದಿನಗಳು 11 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ nageshamysore ಉ: ಕಥೆ: ಪರಿಭ್ರಮಣ..(16)
#186633 2 ದಿನಗಳು 18 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ hpn ಉ: ಕಾಂಬೋಡಿಯ
#186632 2 ದಿನಗಳು 23 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ smurthygr ಉ: ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಬ್ಯಾಟರಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಪ್ ಇರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆಯ...
#186631 3 ದಿನಗಳು ೧ ಘಂಟೆ ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ದಾಳಿಯ ನಂತರ ಮುಂದೇನು???
#186630 3 ದಿನಗಳು ೧ ಘಂಟೆ ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: "ಹೆಸರಿಗೆ ನಿಲುಕದಾಕೆ"

Pages

ಟ್ವಿಟ್ಟರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಪದ