ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸೇರಿಸಿದ ಸಮಯ ಕರ್ತೃ ಶೀರ್ಷಿಕೆ
#191567 ೧ ಘಂಟೆ 25 ನಿಮಿಷಗಳು ಹಿಂದೆ Sangeeta kalmane ಉ: ಅಯ್ಯೋ! ಗ್ಯಾಸೆ.........(ನಗೆ ಬರಹ)
#191566 2 ದಿನಗಳು 11 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ soumya d nayak ಉ: ಸಾಗಲಿ ಪಯಣ
#191565 4 ದಿನಗಳು 6 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ tester ಉ: ಕಗ್ಗ ದರ್ಶನ – 4 (2)
#191564 ೧ ವಾರ 7 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ Harish S k ಉ: ಅಯ್ಯೋ! ಗ್ಯಾಸೆ.........(ನಗೆ ಬರಹ)
#191563 ೧ ವಾರ ೧ ದಿನ ಹಿಂದೆ tester ಉ: ಕಗ್ಗ ದರ್ಶನ – 4 (2)
#191558 ೧ ವಾರ 4 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ swara kamath ಉ: ನೆನಪಿನ ಪಯಣ - ಭಾಗ 9
#191557 2 ವಾರಗಳು ೧ ದಿನ ಹಿಂದೆ Harish S k ಉ: ಐಟಿ ಪರದಾಟ
#191556 2 ವಾರಗಳು ೧ ದಿನ ಹಿಂದೆ Adityahridayam ಉ: ಭಗವದ್ಗೀತೆ , ಕರ್ಮ ,ಧರ್ಮ ಇತ್ಯಾದಿ. - ಮತ್ತಷ್ಟು
#191555 3 ವಾರಗಳು 7 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ partha1059 ಉ: ಕಥೆ : ಇಳಿದು ಬಾ ತಾಯಿ
#191554 3 ವಾರಗಳು 8 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ smurthygr ಉ: ಕಥೆ : ಇಳಿದು ಬಾ ತಾಯಿ
#191553 3 ವಾರಗಳು 5 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ smurthygr ಉ: ನೆನಪಿನ ಪಯಣ - ಭಾಗ 9
#191552 4 ವಾರಗಳು ೧ ದಿನ ಹಿಂದೆ partha1059 ಉ: ಚಿಟ್ಟೆ ಹಿಡಿವ ಅಜ್ಜಿ
#191550 1 month 3 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ addoor ಉ: ಕಗ್ಗ ದರ್ಶನ – 3 (1)
#191549 1 month 4 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ swara kamath ಉ: ಕಗ್ಗ ದರ್ಶನ – 3 (1)
#191548 2 months 5 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ kannadakanda ಉ: "ಬಲ" ಎಂಬ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಔಷಧಿ ಗಿಡ
#191547 2 months ೧ ವಾರ ಹಿಂದೆ makara ಉ: "ಬಲ" ಎಂಬ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಔಷಧಿ ಗಿಡ
#191546 2 months ೧ ವಾರ ಹಿಂದೆ partha1059 ಉ: ಕೃಷ್ಣ ಚೆಲುವೆಯ ಚಿತ್ರ
#191545 2 months 2 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ smurthygr ಉ: ॑ನವ್ಯ ಸಂಪದ' - ಸಂಪದದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸತೊಂದು ದಿಶೆ
#191544 2 months 2 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ venkatb83 ಉ: ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಬಾಹುಬಲಿಯಂಥ ಚಿತ್ರಗಳು..?
#191543 2 months 2 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ venkatb83 ಉ: ॑ನವ್ಯ ಸಂಪದ' - ಸಂಪದದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸತೊಂದು ದಿಶೆ

Pages