ಸಂಪದ - Sampada

'ಹೊಸ ಚಿಗುರು, ಹಳೆ ಬೇರು'

ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸೇರಿಸಿದ ಸಮಯ ಕರ್ತೃ ಶೀರ್ಷಿಕೆ
#187645 2 ಘಂಟೆಗಳು 54 ನಿಮಿಷಗಳು ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಒಂದು ಅತ್ಯಾಚಾರದ ಸುತ್ತ!
#187644 2 ಘಂಟೆಗಳು 58 ನಿಮಿಷಗಳು ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಮೈಸೂರು ಪಾಕು ಮೈಸೂರು ಮಲ್ಲಿಗೆ !
#187643 3 ಘಂಟೆಗಳು 27 ಕ್ಷಣಗಳು ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಬಾನುಲಿಯ ಬಾತ್ ಗಳು
#187642 7 ಘಂಟೆಗಳು 56 ನಿಮಿಷಗಳು ಹಿಂದೆ lpitnal ಉ: ನಾ ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕ !
#187641 ೧ ದಿನ 9 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ nageshamysore ಉ: ಕೋಳಿಕೆ ರಂಗನಾಟ... 
#187640 2 ದಿನಗಳು 36 ನಿಮಿಷಗಳು ಹಿಂದೆ lpitnal ಉ: ಒಂದು ಅತ್ಯಾಚಾರದ ಸುತ್ತ!
#187639 2 ದಿನಗಳು 50 ನಿಮಿಷಗಳು ಹಿಂದೆ lpitnal ಉ: ಕಿರುಗತೆ : ಕೈಲಾಸ ಪ್ರಸಂಗ
#187638 2 ದಿನಗಳು 54 ನಿಮಿಷಗಳು ಹಿಂದೆ lpitnal ಉ: ಕೋಳಿಕೆ ರಂಗನಾಟ... 
#187637 2 ದಿನಗಳು 12 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ rasikathe ಉ: ಕಡೂರಿನ ದಿನಗಳು - ಕದ್ದು ತಿಂದ ಲಾಡು ಉಂಡೆ!
#187636 2 ದಿನಗಳು 12 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ manjunath gunaga ಉ: 'ಮನು' ಅವರ 'ಮಹಾಸಂಪರ್ಕ' ಕಾದಂಬರಿ- ದೇವತೆಗಳು.ಋಷಿಗಳು ಯಾರು?
#187635 2 ದಿನಗಳು 23 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ rekhash ಉ: ಕಡೂರಿನ ದಿನಗಳು - ಕದ್ದು ತಿಂದ ಲಾಡು ಉಂಡೆ!
#187634 3 ದಿನಗಳು 19 ನಿಮಿಷಗಳು ಹಿಂದೆ manju787 ಉ: ಕಡೂರಿನ ದಿನಗಳು - ಕದ್ದು ತಿಂದ ಲಾಡು ಉಂಡೆ!
#187633 3 ದಿನಗಳು ೧ ಘಂಟೆ ಹಿಂದೆ lpitnal ಉ: ಪ್ರೀತಿಯು ಅದೊಂದು ಬೀಜವಾದರೆ ಮೂಲ : ಬಸು ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ ಅನು ...
#187632 3 ದಿನಗಳು 3 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಪ್ರೀತಿಯು ಅದೊಂದು ಬೀಜವಾದರೆ ಮೂಲ : ಬಸು ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ ಅನು ...
#187631 3 ದಿನಗಳು 3 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಕಡೂರಿನ ದಿನಗಳು - ಕದ್ದು ತಿಂದ ಲಾಡು ಉಂಡೆ!
#187630 3 ದಿನಗಳು 9 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ nageshamysore ಉ: ಶ್ರಾವಣ, ನೀ ಮಾಡಿದ್ದು ಸರಿಯೆ?
#187629 3 ದಿನಗಳು 12 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ ಗಣೇಶ ಉ: ಪ್ರೀತಿಯು ಅದೊಂದು ಬೀಜವಾದರೆ ಮೂಲ : ಬಸು ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ ಅನು ...
#187628 3 ದಿನಗಳು 12 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ ಗಣೇಶ ಉ: ನಾಡನ್ನಾಳುವವರಿಗೊಂದು ಬಹಿರಂಗ ಪತ್ರ.
#187627 3 ದಿನಗಳು 14 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ lpitnal ಉ: ಅವಳು - ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ಇಟ್ನಾಳ
#187626 3 ದಿನಗಳು 15 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ lpitnal ಉ: ಪ್ರೀತಿಯು ಅದೊಂದು ಬೀಜವಾದರೆ ಮೂಲ : ಬಸು ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ ಅನು ...

Pages

ಟ್ವಿಟ್ಟರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಪದ