Skip to main content

ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸೇರಿಸಿದ ಸಮಯ ಕರ್ತೃ ಶೀರ್ಷಿಕೆ
#188329 53 ನಿಮಿಷಗಳು 34 ಕ್ಷಣಗಳು ಹಿಂದೆ anand33 ಉ: ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಅಂಧಾನುಕರಣೆ - ನೈತಿಕ ಪೋಲೀಸರ ದ್ವಂದ್ವ
#188328 9 ಘಂಟೆಗಳು 36 ನಿಮಿಷಗಳು ಹಿಂದೆ ಗಣೇಶ ಉ: ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಅಂಧಾನುಕರಣೆ - ನೈತಿಕ ಪೋಲೀಸರ ದ್ವಂದ್ವ
#188327 9 ಘಂಟೆಗಳು 43 ನಿಮಿಷಗಳು ಹಿಂದೆ ಗಣೇಶ ಉ: ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಅಂಧಾನುಕರಣೆ - ನೈತಿಕ ಪೋಲೀಸರ ದ್ವಂದ್ವ
#188326 10 ಘಂಟೆಗಳು 6 ನಿಮಿಷಗಳು ಹಿಂದೆ Tejaswi_ac ಉ: ನಿಷ್ಟುರ
#188325 13 ಘಂಟೆಗಳು 36 ನಿಮಿಷಗಳು ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಖಿನ್ನನಾಗದಿರು ಮನವೆ, ನಾನಿರುವೆ!
#188324 14 ಘಂಟೆಗಳು 11 ನಿಮಿಷಗಳು ಹಿಂದೆ H A Patil ಉ: ಖಿನ್ನನಾಗದಿರು ಮನವೆ, ನಾನಿರುವೆ!
#188323 14 ಘಂಟೆಗಳು 16 ನಿಮಿಷಗಳು ಹಿಂದೆ H A Patil ಉ: ಗೆಲುವಿನ ದಾರಿ
#188322 14 ಘಂಟೆಗಳು 23 ನಿಮಿಷಗಳು ಹಿಂದೆ H A Patil ಉ: " ಸುಖ ಏಲ್ಲಿದೆ ? "
#188321 14 ಘಂಟೆಗಳು 27 ನಿಮಿಷಗಳು ಹಿಂದೆ H A Patil ಉ: "ತ್ರಿಶಂಕು ಸ್ಥಿತಿ"
#188320 18 ಘಂಟೆಗಳು 45 ಕ್ಷಣಗಳು ಹಿಂದೆ ravindra n angadi ಉ: " ಸುಖ ಏಲ್ಲಿದೆ ? "
#188319 22 ಘಂಟೆಗಳು 52 ನಿಮಿಷಗಳು ಹಿಂದೆ Prakash Narasimhaiya ಉ: ಗೆಲುವಿನ ದಾರಿ
#188318 23 ಘಂಟೆಗಳು 29 ನಿಮಿಷಗಳು ಹಿಂದೆ anand33 ಉ: ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಅಂಧಾನುಕರಣೆ - ನೈತಿಕ ಪೋಲೀಸರ ದ್ವಂದ್ವ
#188317 ೧ ದಿನ ೧ ಘಂಟೆ ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ನಿಷ್ಟುರ
#188316 ೧ ದಿನ ೧ ಘಂಟೆ ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: " ಸುಖ ಏಲ್ಲಿದೆ ? "
#188315 ೧ ದಿನ ೧ ಘಂಟೆ ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಗೆಲುವಿನ ದಾರಿ
#188314 ೧ ದಿನ 2 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ anand33 ಉ: ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಅಂಧಾನುಕರಣೆ - ನೈತಿಕ ಪೋಲೀಸರ ದ್ವಂದ್ವ
#188313 ೧ ದಿನ 10 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ ಗಣೇಶ ಉ: ಕತೆ: ಒಂದು ಹನಿ ಕಣ್ಣೀರು
#188312 ೧ ದಿನ 10 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ ಗಣೇಶ ಉ: ಕತೆ: ಒಂದು ಹನಿ ಕಣ್ಣೀರು
#188311 ೧ ದಿನ 10 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ ಗಣೇಶ ಉ: ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಅಂಧಾನುಕರಣೆ - ನೈತಿಕ ಪೋಲೀಸರ ದ್ವಂದ್ವ
#188310 ೧ ದಿನ 14 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಅಂಧಾನುಕರಣೆ - ನೈತಿಕ ಪೋಲೀಸರ ದ್ವಂದ್ವ

Pages