ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸೇರಿಸಿದ ಸಮಯ ಕರ್ತೃ ಶೀರ್ಷಿಕೆ
#191420 10 months 2 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ gururajkodkani ಉ: ಗಾಳಿಪಟ ಮತ್ತು ಆಲದ ಮರ
#191419 10 months 2 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ abdul ಉ: ಗಾಳಿಪಟ ಮತ್ತು ಆಲದ ಮರ
#191418 10 months 2 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ naveengkn ಉ: ಸ್ಟೀಲ್ ಫ್ಲೈ-ಓವರ್ ಬೇಡ - ಕಿರುಚಿತ್ರ
#191417 10 months 2 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ shreekant.mishrikoti ಉ: ನಗೆಹನಿಗಳು ( ಹೊಸವು ?) - 41 ನೇ ಕಂತು
#191416 10 months 2 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ mallikarjun.hk ಉ: ನಗೆಹನಿಗಳು ( ಹೊಸವು ?) - 41 ನೇ ಕಂತು
#191414 10 months 2 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ Nitesh Bhandarkar ಉ: ನಿನ್ನ‌ ನೆನಪು
#191413 10 months 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ CanTHeeRava ಉ: ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ದಿನ ಬಿಡುಗಡೆ “ಸಾವಯವ ಸಂಪದ” ತಿಂಗಳ ಪತ್ರಿಕೆ
#191412 10 months 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ addoor ಉ: ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ದಿನ ಬಿಡುಗಡೆ “ಸಾವಯವ ಸಂಪದ” ತಿಂಗಳ ಪತ್ರಿಕೆ
#191411 10 months 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ CanTHeeRava ಉ: ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ದಿನ ಬಿಡುಗಡೆ “ಸಾವಯವ ಸಂಪದ” ತಿಂಗಳ ಪತ್ರಿಕೆ
#191410 10 months 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ makara ಉ: ಭಾಗ ೧೦ - ಮೇಕೆಯ ತೊಗಲು ಹೊದ್ದ ತೋಳ, ಮೆಕಾಲೆ ವಿದ್ಯಾ ವಿಧಾನ:...
#191409 10 months 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ shreekant.mishrikoti ಉ: ಜೋಪಾನವಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಳೋದು ನಿನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ....
#191408 10 months 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ Srikant Achar ಉ: ಗಂಡು ಮಗುವಿಗೊಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಸೂಚಿಸಿ!
#191407 10 months 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ makara ಉ: ಭಾಗ - ೮ ಮೇಕೆಯ ತೊಗಲು ಹೊದ್ದ ತೋಳ, ಮೆಕಾಲೆ ವಿದ್ಯಾ ವಿಧಾನ:ಕಾಲ್ಡ್...
#191406 10 months 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ makara ಉ: ಭಾಗ ೯ - ಮೇಕೆಯ ತೊಗಲು ಹೊದ್ದ ತೋಳ, ಮೆಕಾಲೆ ವಿದ್ಯಾ ವಿಧಾನ:...
#191405 11 months 14 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ makara ಉ: ಭಾಗ - ೮ ಮೇಕೆಯ ತೊಗಲು ಹೊದ್ದ ತೋಳ, ಮೆಕಾಲೆ ವಿದ್ಯಾ ವಿಧಾನ:ಕಾಲ್ಡ್...
#191404 11 months 3 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ makara ಉ: ಭಾಗ - ೭ ಪರಂಗಿಗಳ ಹಾಗೆ ಉಳುಕಿ, ಬಳುಕಿದರೆ ಮೈಮನ ಪುಳಕಿತವಾಗುವುದು!...
#191403 11 months 6 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ makara ಉ: ಭಾಗ - ೬ ಮೇಕೆಯ ತೊಗಲು ಹೊದ್ದ ತೋಳ, ಮೆಕಾಲೆ ವಿದ್ಯಾ ವಿಧಾನ:...
#191402 11 months 6 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ Palahalli Vishwanath ಉ: ಆರ್ಕಿಮಿಡೀಸನ ತತ್ವ (ಕಥೆ - ಮೂಲ ಮೋಪಾಸಾ ) - ಪಾಲಹಳ್ಳಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್
#191399 11 months ೧ ವಾರ ಹಿಂದೆ makara ಉ: ಆರ್ಕಿಮಿಡೀಸನ ತತ್ವ (ಕಥೆ - ಮೂಲ ಮೋಪಾಸಾ ) - ಪಾಲಹಳ್ಳಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್
#191398 11 months ೧ ವಾರ ಹಿಂದೆ sb1966 ಉ: ಲೈಫ್ ಚುಟುಕಗಳು - ೫ - ಡ್ರಾಪ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ?

Pages