ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸೇರಿಸಿದ ಸಮಯ ಕರ್ತೃ ಶೀರ್ಷಿಕೆ
#191502 5 months 2 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ makara ಉ: ದ್ವಿಮುಖ ನೀತಿ
#191501 5 months 2 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ santhosha shastry ಉ: ದ್ವಿಮುಖ ನೀತಿ
#191500 5 months 2 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ makara ಉ: ದ್ವಿಮುಖ ನೀತಿ
#191499 5 months 2 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ mounyogi ಉ: ರೊಟ್ಟಿ ತುಣುಕು-
#191498 5 months 2 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ mounyogi ಉ: ಸಂಕಲ್ಪದ ಸಂಕೋಲೆ
#191497 5 months 2 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ sunitacm ಉ: ಏಯ್ ! ತರ್ಲೆ ಜಿರಳೆ, ನಿಂದೆಸ್ಟ್ ರಗಳೆ ?
#191496 5 months 2 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ smurthygr ಉ: ಏಯ್ ! ತರ್ಲೆ ಜಿರಳೆ, ನಿಂದೆಸ್ಟ್ ರಗಳೆ ?
#191495 5 months 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ shreekant.mishrikoti ಉ: DLI ಪುಸ್ತಕನಿಧಿ - ಅಲ್ಲಿನ ಪುಸ್ತಕ PDF ರೂಪದಲ್ಲಿ...
#191494 5 months 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ smurthygr ಉ: DLI ಪುಸ್ತಕನಿಧಿ - ಅಲ್ಲಿನ ಪುಸ್ತಕ PDF ರೂಪದಲ್ಲಿ...
#191493 5 months 4 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ santhosha shastry ಉ: ಬಾಸ್
#191492 6 months 6 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ smurthygr ಉ: ಬಾಸ್
#191491 6 months 7 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ kannadakanda ಉ: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಧ
#191490 6 months 5 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ nandakishore_bhat ಉ: ಬೇಕಾಗಿದೆ: ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ
#191488 6 months 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ nannisunil ಉ: ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳು!
#191487 6 months 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ nannisunil ಉ: ಪದಕಟ್ಟಣೆಯ‌ ಅವಾಂತರಗಳು
#191486 6 months 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ Iynanda Prabhukumar ಉ: ಪದಕಟ್ಟಣೆಯ‌ ಅವಾಂತರಗಳು
#191485 6 months 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ smurthygr ಉ: ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳು!
#191484 6 months 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ nannisunil ಉ: ನನ್ನ ಮನೆಗೊಂದು ಸುಂದರ ಹೆಸರು..
#191483 6 months 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ nannisunil ಉ: ನನ್ನ ಮನೆಗೊಂದು ಸುಂದರ ಹೆಸರು..
#191482 6 months 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ nannisunil ಉ: ನನ್ನ ಮನೆಗೊಂದು ಸುಂದರ ಹೆಸರು..

Pages