ತುಳಸಿ ಪೂಜೆಯ ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆಗಳು

ತುಳಸಿ ಪೂಜೆಯ ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆಗಳು

ಕವನ

ಶ್ರೀ ತುಳಸಿ - ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಿಯೆ

ಅಮ್ಮಾ ಬಾರಮ್ಮ ಶ್ರೀ ತುಳಸಿ ಬಾರಮ್ಮ

ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಿಯೆ ಶುಭದಾಯಕಿ ಬಾರಮ್ಮ

ಧಾರಿಣೀ ದೇವಿ ಒಲಿದು ಬಾರಮ್ಮ

ಪದುಮನಾಭನ ಹೃದಯವೇಣಿಯೇ ಬಾರಮ್ಮ//

 

ದುರುಳ ರಕ್ಕಸ ಜಲಂಧರನ ಮಡದಿ

ವೃಂದಾ ದೇವಿ ನೀನಾಗಿದ್ದೆಯಮ್ಮ

ಪರಮ ಪಾತಿವ್ರತ್ಯಕೆ ಹೆಸರಾದೆ ನೀನಮ್ಮ

ಪುರುಷೋತ್ತಮನ ವರಿಸಿ ಧನ್ಯಳಾದೆಯಮ್ಮ//

 

ಕ್ಷೀರ ಸಾಗರ ಮಥನದಿ ಉದ್ಭವಿಸಿದೆ

ಅಮೃತ ಕಲಶದೊಳಗೆ ದೇವ ಬಿಂದುವಾದೆ

ತುಳಸಿ ನಾಮಾಂಕಿತಳು ಧನ್ಯಳೋ ನೀನು

ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣನಿಂದ ಮಾನ್ಯಳೋ ನೀನು//

 

ಉತ್ಥಾನ ದ್ವಾದಶಿಗೆ ಪೂಜೆಯು ನಿನಗಮ್ಮ

ಧಾತ್ರೀ ಸಹಿತ ಸಕಲ ವಂದನೆಗಳು ನಿನಗಮ್ಮ

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ತುಲಾಭಾರದಿ ಎಸಳು ನೀನಾದೆ

ಭಾಮಾದೇವಿಯ ಗರ್ವವ ಮುರಿದೆಯಮ್ಮ//

 

ಆರೋಗ್ಯ ದಾಯಕಿ ಪರಮ ಪವಿತ್ರ ಳು

ದಿವ್ಯಾಭರಣ ಭೂಷಿತಳು ರತ್ನ ರೂಪಿಣಿಯೇ

ಸರ್ವ ಪಾಪಗಳ ಪರಿಹರಿಸಿ  ಪೊರೆಯಮ್ಮ

ಮಣಿಕರ್ಣಿಕಾಯೇ ಪಾಹಿಮಾಂ ಪಾಹಿಮಾಂ//

 

-ರತ್ನಾ ಭಟ್ ತಲಂಜೇರಿ

***

*ತುಳಸಿ ಲಗ್ನ*

ತುಳಸಿ ಮಾತೆಯೆ ಸೌಖ್ಯದಾತೆಯೆ

ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲದಿ ಪೂಜಿಪೆ

ನುತಿಸಿ ನಿನ್ನಯ ನಾಮಪಠಿಸುತ

ಭಕ್ತಯಿಂದಲಿ ಧ್ಯಾನಿಪೆ||

 

ದೇವ ದಾನವ ಕ್ಷೀರ ಸಾಗರ ಮಥಿಸೊ ವೇಳೆಲಿ ಉದಿಸಿದೆ

ವಿಷ್ಣು ತೋಷದಿ ಬಿದ್ದ ಬಾಷ್ಪವು

ಸಸ್ಯ ಶ್ಯಾಮಲೆಯೆನಿಸಿದೆ ||

 

ಮೂಲ ತುಳಸಿಯೆ ಜನಿಸಿ ಬಂದಳು

ಕೃಷ್ಣನೊರಿಸಿದ ರುಕ್ಮಿಣಿ

ಉತ್ಥಾನದ್ವಾದಶಿ ದಿನದಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ

ಕೃಷ್ಣಗೊಲಿದಳು ಭಾಮಿನಿ||

 

ತಾಳಿ ಭಾಗ್ಯವ ಬೇಡಿ ಕಟ್ಟೆಯ

ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಸುತ್ತಲು

ತಾಳಿ ಭಾಗ್ಯವು ಗಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳಲು

ಗೃಹಿಣಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹಾಕಲು ||

 

ತುಳಸಿ ಲಗ್ನದ ದಿನದಿ ಭುವಿಯಲಿ

ಧಾತ್ರಿಯಿಂದಲಿ ಪೂಜಿತೆ

ಹಣ್ಣುಹೂಗಳು ಕಾಯಿ ಕರ್ಪೂರ

ದೂಪ ದೀಪವು ಅರ್ಪಿತೆ||

 

*ಶ್ರೀ ಈರಪ್ಪ ಬಿಜಲಿ* 

 

ಚಿತ್ರ್