ಸಾವಯವ ಸಂಪದ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳ ಪತ್ರಿಕೆ ೨೦೧೭

ಸಾವಯವ ಸಂಪದ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳ ಪತ್ರಿಕೆ ೨೦೧೭

ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ: 

 1. ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಿಸಲಾಗದ ಪ್ರಶ್ನೆ. 
 2. ನೀರಿನ ಕೂಗು ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. 
 3. ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಟೀ ಎಸ್ಟೇಟ್ : ಹೊಸ ಬದುಕಿನ ರೂವಾರಿ. 
 4. ಸಾವಯವ ಸಂಗತಿ: ಕಳೆಗಳು ವೈರಿಗಳಲ್ಲ. 
 5. ಮುಡೆಬಳ್ಳಿ: "ಗುರಗೆ" - ಕಾಡು ಬೆಳೆಸುವ ಹಸಿರು ಗುಳಿಗೆ. 
 6. ಪುಸ್ತಕ ಪರಿಚಯ: ಇಸ್ರೇಲ್ ನಿಂದ ಕಲಿಯಬೇಕಾದ್ದೇನು. 
 7. ಕೃಷಿಕರ ಬದುಕು ಸಾಧನೆ: ಗುಡ್ಡಕ್ಕೆ ದಾರ ಕಟ್ಟಿ ಎಳೆದಾಗ ಗುಡ್ಡವೇ ಬಂತು! 
 8. ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯ - ೭ : ಚಕ್ರಮುನಿ. 
 9. ಮಂಗಳೂರಿನ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವನಮಹೋತ್ಸವ. 
 10. ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಲೆ ಕೆತ್ತೆ ಕಷಾಯ ವಿತರಣೆ. 
 11. ಅಗಲಿದ ಮೂಲಿಕಾವೈದ್ಯ - ಪಿ ಎಸ್ ವೆಂಕಟ್ರಾಮ ದೈತೋಟ. 

ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.