ಅರಿವು..!

ಅರಿವು..!

ಕವನ

 ನಿನ್ನದೆ ಕಥೆ,ಕವನಗಳಿಗೆ

ನಾ ಪಾತ್ರವಾಗುವೆ...!

ನೀ ಒಪ್ಪದಿದ್ದರೆ

ಆಗಸದ ಚಿಕ್ಕೆಯಾಗುವೆ...!!

 

ನನಗಿಸ್ಟ..ಸಿಟ್ಟು,ದುಃಖ,ರೋಶ

ಕೊನೆಗೆ ಸುಮ್ಮಸುಮ್ಮನೆ ತೋರುವ ಸೆಡವು...

ಮುಖ ಊದಿಸಿಕೊಂಡು, ಮೂಗು,

ತುಟಿ ಕೊಂಕಿಸುವ ಆ ಮುನಿಸು....!!

 

ಬಳಿಯಬೇಕಲ್ಲ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಬಣ್ಣ,ಜೀವಂತಿಕೆಗಾಗಿ..

ನಿಲ್ಲಬೇಕಲ್ಲ..ಗೊಮ್ಮಟೇಶ್ವರನಂತೆ....!

ಕೊನೆಗೂ ಗೆದ್ದೆ ನಾನು...

ಗೆದ್ದುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು...!!!

 

ಜಗದಲಿರುವ ಈ ಹಗಲಿಗೆ...

ಬುದ್ದ ತಾನೇ ನಡೆದು ಹೋದ..

ತನ್ನೊಳಗೆ ತಾನೇ ಹೊಕ್ಕು......!!!

 

ಹಗಲಿರುಳು ಚಂದ್ರ-ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಕಂಡು

 ಬರೆದಿದ್ದಿದೆ,ಒಂದು ಕಥೆಯ..

ಬೆನ್ನಿಗಿನ್ನೊಂದು ಕವನ....!

 

ಅದು ನಾನಾಗುವ ಮಣ್ಣು....

ಮರದಲಾಗುವ ಹಣ್ಣು...

 ಸ್ರುಶ್ಟಿ ಎನಿಸಿಕೊೞುವ ಹೆಣ್ಣು....!!!!

Comments