ಆರೋಗ್ಯಕರ ಇಡ್ಲಿ

ಆರೋಗ್ಯಕರ ಇಡ್ಲಿ

ಬೇಕಿರುವ ಸಾಮಗ್ರಿ

ಮುಂಜಾನೆಯ ಉಪಹಾರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ದೋಷ ವಿಲ್ಲದೆಹಬೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿದ ಉದ್ದು ಅಕ್ಕಿಯ ಇ ತಿಂಡಿ ನೂತನ ಮ್ಯಾಗ್ಗಿ.ಪಿಜ್ಜಾ ಗಿಂತ ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಸಿನ ವರ್ಗದ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಆಹಾರ

ಸರ್ವೇ; ಜನ;ಸುಕಿನೋ ಭವಂತು.

ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ

Comments

Submitted by ಗಣೇಶ Fri, 07/03/2015 - 00:07

ನಾಗೇಶ ಪೈಯವರೆ,

ಹಿಂದೆಲ್ಲಾ ಲೈಬ್ರೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಓದಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ಅದರ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ...ಆ ಪುಟಗಳನ್ನೇ ಯಾರೋ ಎಗರಿಸಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಾಗೇ ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ ಎಂದು ಹೊರಟರೆ, ಇಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನೇ ಯಾರೋ cut and copy ಮಾಡುವುದು ಬಿಟ್ಟು ಕದ್ದೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ!

Submitted by ರಾಮಕುಮಾರ್ Fri, 07/03/2015 - 10:18

In reply to by ಗಣೇಶ

ಗಣೇಶ, +೧ ಲೈಬ್ರೇರಿಯ ಉದಾಹರಣೆಗೆ...
ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ನೋಡಿ ಇಂದಿನ ಜಮಾನದ ಹುಡುಗರು ಲೈಬ್ರೇರಿಗೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬರಿ ಹದಿನೈದು - ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಎಂದು ಸೋಜಿಗವಾಯ್ತು. ಉದಾರೀಕರಣದ ಪರ್ವಕಾಲದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಚೆ ಹುಟ್ಟಿ, ಸ್ಯಾಟೆಲೈಟ್ ಟಿವಿ, ಮೊಬೈಲು, ಫೇಸ್ಬುಕ್, ಟ್ವಿಟರ್ ಇತ್ಯಾದಿ distractionಗಳು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರಿಂದ ಕನ್ನಡದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬರಹಗಾರರನ್ನ ಎಳವೆಯಲ್ಲೇ ಓದಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯ್ತಲ್ಲ, ಸದ್ಯ ಎನಿಸಿತು...

Submitted by ಸುಮ ನಾಡಿಗ್ Thu, 07/09/2015 - 21:24

ಈಗಿನಂತೆ ಹೋಟೆಲ್ ನಲ್ಲಿ, Yeast, baking soda ಹಾಕದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಆರೋಗ್ಯಕರವೆ ಸರಿ!