ಒಂದಿಷ್ಟು ಹನಿಗಳು

ಒಂದಿಷ್ಟು ಹನಿಗಳು

ಕವನ

ಮದುವೆಯಾಗಿ 

ಮೊದಲ 

ಯುಗಾದಿಗೆ ಹೊಲಿದಿದ್ದ

ಅಂಗಿಯೀಗ

ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ! 

*

ಅಂದು 

ನನ್ನನ್ನು ಕಂಡಾಗ 

ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಳು ನಲ್ಲೆ 

ಚಳಿ- ಚಳಿ !

ಇಂದು ಅವಳನ್ನು 

ಕಂಡೊಡನೆ 

ನನಗಾಗುತ್ತಿದೆ

ಚಳಿ - ಜ್ವರಾ- ರೀ! 

*

ನನ್ನವಳು ನಕ್ಕಾಗ

ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ 

ಮೂವತ್ತೆರಡು ಹಲ್ಲು

ಅತ್ತಾಗ ನೋಡಬೇಕು ? 

ವಾಹ್ಹ್

ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲು ! 

*

ಭಾರತೀಯರು 

ನಾವು , 

ಬೆತ್ತಲಾಗದಿದ್ದರೂ

ಬೆತ್ತಲಾಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ

ಹೊರ ದೇಶಗಳ 

ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ !

*

ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಮಂತ್ರಿ

ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ

ಲಂಚ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲ !

ಗುಡಿಸಲಲ್ಲೇ ಇದ್ದ !

ಮಗನೋ...?

ಮಹಡಿ ಮನೆ 

ಅಂತಸ್ತು 

ವೈಭೋಗದಲ್ಲೇ 

ಮುಳುಗೇ ಇದ್ದ ! 

*

ಸ್ತ್ರೀ ಹೇಗೆ ? 

ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ !

ಇಸ್ತ್ರಿ ಹಾಕಿದ

ಗರಿ ಗರಿ 

ಪ್ಯಾಂಟ್ ಶರ್ಟ್ ನ

ಹಾಗೆ ! 

*

ಗತಿ ಇಲ್ಲದೆ 

ಬಂದರೆ

ಭಿಕ್ಷುಕ

ಓಟು ಕೇಳಲು 

ಬಂದರೆ

ರಾಜಕಾರಣಿ !

*

ಮಂಜಿನಾಟದ 

ನಡುವೆಯೂ

ಚಿನ್ನಾಟ ಬೇಕೇ

ಮಡಿಕೇರಿಗೆ ಬನ್ನಿ!

*

ಮನುಜ

ರಸಿಕನಾಗುವ ಸಮಯ

ಶಿಲಾಯುಗಕ್ಕೆ

ಜಾರುತ್ತಾನೆ ! 

*

ಪ್ರಿಯೆ ಮೌನದಲ್ಲೂ

ಮೋಡ ಬಿತ್ತನೆ

ಮಾಡಬಹುದು

ಮಳೆ ತರಿಸಬಹುದು !

-ಹಾ ಮ ಸತೀಶ ಬೆಂಗಳೂರು

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ತಾಣ

ಚಿತ್ರ್