ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಎರಡು ಗಝಲ್ ಗಳು

ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಎರಡು ಗಝಲ್ ಗಳು

ಕವನ

ಗಝಲ್ ೧

ಫೀನಿಕ್ಸ್ ಹಕ್ಕಿಯಂತೆ ವೈರಿಗಳ ಹುಡುಕಿ

ಕೊಲ್ಲುವನು ವೀರಯೋಧ

ಗರುಡ ಪಕ್ಷಿಯಂತೆ ದೇಶದ ಗಡಿಗಳಲಿ

ಕಾವಲು ಕಾಯುವನು ವೀರಯೋಧ||

 

ಅಭಿಮನ್ಯುವಾಗಿ ಶತೃಪಡೆಯೊಳಗೆ

ಶರವೇಗದಲ್ಲಿ ಧಾವಿಸುವನು

ಶಬ್ಧವೇಧಿಯಾಗಿ ಹಗೆಗಳ ರಣತಂತ್ರ ವಿಫಲ ಮಾಡುವನು ವೀರಯೋಧ||

 

ಸಮರದೊಳಗೆ ಸಂಬಂಧಗಳ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ

ದೇಶಪ್ರೇಮ ಮೆರೆಯುವನು,

ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಸತಿಸುತರನು ಬಿಟ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರೇಮ ತೋರುವನು ವೀರಯೋಧ||

 

ದೇಹದಿ ಕೊನೆ ಉಸಿರಿರುವರೆಗು ದುಷ್ಟರ ರುಂಡ ಚೆಂಡಾಡುವನು,

ಎದುರಾಳಿ ಎದೆಬಗೆದು ಭರತಮಾತೆಗೆ ನೆತ್ತರಾಭಿಷೆಕ ಗೈಯುವನು ವೀರಯೋಧ||

 

ಸಿಂಹಗರ್ಜನೆ ಮಾಡಿ ವೈರಿನೆಲದಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಹಾರಿಸುವನು

ನಾಡಕೀರ್ತಿ ಬೆಳಗಿ ಬಿಜಲಿಯ ಗಜಲ್ನಲಿ

ಅಜರಾಮರ ಆದವನು ವೀರಯೋಧ||

  • ಶ್ರೀ ಈರಪ್ಪ ಬಿಜಲಿ

 

ಗಝಲ್ ೨

ಉಗ್ರರ ವಿರುದ್ದ ಸೆಣಸಾಡಿ 

ಜಯವನು ಸಾಧಿಸುವೆ ಗೆಳೆಯ|

ಅಗ್ರಪಟ್ಟವನು ಭಾರತಕೆ ಕಟ್ಟುತ 

ವೈರಿಗಳ ಶೋಧಿಸುವೆ ಗೆಳೆಯ||

 

ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಚುತರುವ 

ಭಯೋತ್ಪಾದಕರನ್ನು ಹಿಡಿದು ಮಟ್ಟಹಾಕುವೆ|

ಪಾಶವನು ಕೊರಳಿಗೆ ಹಾಕುತಲಿ 

ರಣತಂತ್ರವ ಭೇಧಿಸುವೆ ಗೆಳೆಯ||

 

ಸಮರದಲಿ ಪಾಂಚಜನ್ಯದ 

ಕಹಳೆಯ ಊದಿ ಯೋಧನಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವೆ|

ನಮಿಸುತ್ತಲಿ ನೆತ್ತರ ಚೆಲ್ಲಿದ 

ವೀರರ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಆಲಿಸುವೆ ಗೆಳೆಯ||

 

ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಯೆತ್ತರಕೆ ತ್ರಿವರ್ಣ

ಧ್ವಜವನು ಹಾರಿಸುವೆ ಸಂತಸದಿ|

ದಿಟ್ಟರಾಗಿ ಪ್ರಾಣತ್ಯಜಿಸಿದ ಮಹಾತ್ಮರ 

ಚರಿತೆಯ ಬೋಧಿಸುವೆ ಗೆಳೆಯ||

 

ಭಾರತಾಂಬೆಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಸದಾಕಾಲ 

ಅಭಿನವ ಕಂದನಾಗಿ ಮೆರೆವೆನು|

ಮಾರಕ ಅಸ್ತ್ರಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸತ್ಯ ಅಹಿಂಸೆಯಿಂದ 

ಬಂಡುಕೋರರ ಛೇದಿಸುವೆ ಗೆಳೆಯ||

 

  • ಶಂಕರಾನಂದ ಹೆಬ್ಬಾಳ
ಚಿತ್ರ್