ನೆನಪಿಡಿ!

ನೆನಪಿಡಿ!

ಕವನ

ಒಂದು ತುಂಡು ಬ್ಯಾಂಡೇಜು, 

ಗಾಯಕ್ಕೆ ಸವರುವ ಮುಲಾಮು

ಇರದಿದ್ದರೂ ಚಿಂತಿಲ್ಲ

ಚುಚ್ಚುವ ಸೂಜಿ, ಜೋಡಿಸುವ ನೂಲು 

ಇರಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ...

ನೆನಪಿಡಿ - 

ನಾವು ಯುನಿಫಾರ್ಮುಗಳನ್ನು

ಶಾಲೆಗೆ ಕಳುಸಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ

ಮಕ್ಕಳನ್ನಲ್ಲ! 

 

ಹೇಳಲೊಂದು ದೂರಿನ ಪ್ರತಿ 

ದನಿಯೆತ್ತಲೊಂದು ಕವಿತೆಸಾಲು

ಇರದಿದ್ದರೂ ಚಿಂತಿಲ್ಲ

ಕುಂಚ, ಬಣ್ಣ, ಕೆಲ ಮುಖವಾಡಗಳು  

ಇರಲಿ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ

ನೆನಪಿಡಿ - 

ನಾವು ವೇಷಗಳನ್ನು ಆರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ

ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನಲ್ಲ!

 

ನೆರವಿಗೆ ಕೈಚಾಚುವ ಮಾನವೀಯತೆ

ಶೋಶಿತನ ಜೊತೆನಿಲ್ಲುವ ಧೈರ್ಯ 

ಇರದಿದ್ದರೂ ಚಿಂತಿಲ್ಲ...

ಸದಾ ಕೈ ಮುಗಿಯುವ ವಿಧೇಯತೆ

ಕಾಲಿಗೆ ಬೀಳುವ ಗುಲಾಮತನ

ಇರಲಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ 

ನೆನಪಿಡಿ - 

ನಾವು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ

ದೇವರನ್ನಲ್ಲ!

 

ಮುತ್ತಾಡಲು ಪುಟ್ಟ ಮಂಚ

ಜೋಗುಳಕ್ಕೊಂದು ತೂಗು ತೊಟ್ಟಿಲು

ಇರದಿದ್ದರೂ ಚಿಂತಿಲ್ಲ

ಶವಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಾಗುವಷ್ಟು ಹಲಗೆಗಳು 

ಶಿಲುಬೆಗಾಗುವಷ್ಟು ಕಟ್ಟಿಗೆ 

ಇರಲಿ ಕೋಣೆಯ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ..

ನೆನಪಿಡಿ-

ನಾವು ಶವಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ

ಬದುಕನ್ನಲ್ಲ! 

-ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ:ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ತಾಣ

ಚಿತ್ರ್