ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. . . . . . .

Submitted by ramaswamy on Sun, 09/09/2012 - 17:42
ಬರಹ


ಬಿಳೀ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ
ಈಗಷ್ಟೇ ಬಿಡಿಸಿರುವ ನವ್ಯ ಚಿತ್ರ
ಕಲಾವಿದ ಸಹಿ ಹಾಕುವುದನ್ನು ಮರೆತಿದ್ದಾನೆ,.

ಅಂಗಳದ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆಯ ಸುತ್ತ
ಪುಟ್ಟ ಕೃಷ್ಣನ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತು
ಬೃಂದಾವನ ಕಟ್ಟಿದ ಪೋರ ಮೃತ್ತಿಕೆಯಲ್ಲಾಡಿ ಬಳಲಿರಬೇಕು,..

ತಾತನ ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಂಬಾರಿ ಉತ್ಸವ
ಅಜ್ಜಿಯಂತೂ ಕತೆಗಳ ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರೆ
ಬರುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಗುರುತಿನವರು ಯಾರೂ ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ. . .

ತಡವಾಗಿ ಬಂದರೆ ಅಪ್ಪ
ಷೋಕಾಸು ನೋಟೀಸಿಗುತ್ತರಿಸಬೇಕು
ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಗೆಯೊಂದೇ ಕ್ಷಮೆಗೆ ದಾರಿ,..

ಬಿಸಿ ಮಮ್ಮು ಉಣಿಸಲಿಕೆ ಅಮ್ಮ
ಪಾಪ ಚಂದ್ರನನ್ನೇ ಧರೆಗೆ ಕರೆದು ತರುತ್ತಾಳೆ
ಯಕ್ಷಿಣಿಯರದೇ ನಿತ್ಯ ಲಾಲಿ ಹಾಡು,.

ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟ ಪೋರನೇ ರಾಜ
ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಶರಣು ಹೋದ ಸಾಮಂತರು!