ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರಕಲೆ - ಭಾಗ 2

ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರಕಲೆ - ಭಾಗ 2

ನೆರಳು - ಗೊಂಬೆಯಾಟದ ಚಿತ್ರಕಲೆ
ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ನೆರಳು - ಗೊಂಬೆಯಾಟಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಈ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಚರ್ಮದಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಗೊಂಬೆಗಳ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ, ಚಲನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಗೊಂಬೆಯಾಟಗಾರರು ಬಿದಿರಿನ ಕಡ್ಡಿಗಳಿಂದ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಆಡಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಬಣ್ಣದ ಪಟ್ಟಿಗಳ ಮೂಲಕ ಗೊಂಬೆಗಳ ಉಡುಪು ಮತ್ತು ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಜಿಂಕೆ ರಾಮಾಯಣದ ಕತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು.

ಕಾಳಿಘಾಟ್ ಚಿತ್ರಕಲೆ
ಕೊಲ್ಕತಾದಲ್ಲಿ ೧೮೧೯ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಕಾಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿರುವ ಚಿತ್ರಗಳ ಶೈಲಿಗೆ ಈ ಹೆಸರು. ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಪೇಟೆಯ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರಪಟಗಳನ್ನು ಮಾರುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಚಂದದ ಉಡುಪು ಧರಿಸಿದ ಗಂಡಸರು ಮತ್ತು ಹೆಂಗಸರು, ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಕುಣಿಯುವ ಹುಡುಗಿಯರು ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕತೆಗಳ ಪ್ರಸಂಗಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಜಲವರ್ಣದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಕಾಗದದಲ್ಲಿ ಇವನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: ಗೀತಿಕಾ ಜೈನ್ ಅವರ “ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಟ್” ಪುಸ್ತಕ