ಮಿನಿ ಮಿನಿ ಹನಿಗಳು !

ಮಿನಿ ಮಿನಿ ಹನಿಗಳು !

ಕವನ

ಇರಲೊಂದು ಧನ್ಯವಾದ 

ಗೆಳೆಯರೇ-

ಅದ್ಧೂರೀ

ಸಿನಿಮಾಗಳನು

ನೀವೆಂದೂ ದೂರದಿರಿ

ನುಡಿಯದಿರಿ ಅವಹೇಳನ;

ಮಾಡದಿರಿ ಅಪವಾದ...

 

ಶ್ರಮ-ಖರ್ಚುನು ಮಾಡಿ

ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕೆ

ಅಸಾಮಾನ್ಯ 

ಸ್ಥಳ-ಭಾವ-ದೃಶ್ಯಗಳನು

ತೋರಿಸುವರು; ಇರಲಿ 

ಅವರಿಗೊಂದು ಧನ್ಯವಾದ!

***

ಕಾಲನೆಂಬೋ ವೈದ್ಯ 

ಕಾಲವೇ

ಹಚ್ಚುವುದು

ಸರ್ವ 

ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ

ಸೂಕ್ತ

ಮುಲಾಮು...

 

ಇಂಥ ಮಹಾ

ಪ್ರಕೃತಿ

ವೈದ್ಯನಿಗೆ

ಸಂದುಬಿಡಲಿ

ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ

ಸಲಾಮು!

***

ಕನ್ನಡದ ಕಂದಾ...

ನೀ ಬಸವಣ್ಣನವರಂತೆ

ಮಹಾತ್ಮನಾಗದಿರಬಹುದು...

ರಾಜ್ ರಂತೆ ಅದ್ಭುತ ನಟನೂ;

ಕುವೆಂಪುರವರಂತೆ

ಮಹಾ ಸಾಹಿತಿಯೂ...

ಓ ಕನ್ನಡದ ಕಂದಾ...

 

ಆದರೆ... ಆದರೆ....

ಅವರು ನಡೆದ

ಕನ್ನಡದ ಹಾದಿಯಲಿ

ಅಂಬೆಗಾಲಿಕ್ಕಿ-ನಡೆದು

ಪಡೆದು ಬಿಡು

ಜೀವನದಲಿ ಆನಂದಾ !

***

ಮಾಲ್-ಕಮಾಲ್! 

ಇಂದು

ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್

'ಮಾಲ್' ಗಳ

ಮಾಲೀಕರೇ

ಅತ್ಯಂತ

ಶ್ರೀಮಂತರು...

 

ಲಕ್ಷಾಂತರ

ಶ್ರಮಿಕರ

ಫಲವನೇ ಮಾರಿ

ದಂಡಿಯಾಗಿ

ಉಂಡು

ಕೊಬ್ಬುವವರು!

***

ಸಹಮತ-ಭಿನ್ನಮತ 

ಸಹಮತವಿದ್ದರೆ-

ಅವರಿಬ್ಬರ

ನಡುವೆ

ದಾಂಪತ್ಯ-ಸರಸ

ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ

ಫಿಕ್ಸ್...

 

ಭಿನ್ನಮತ

ಬಂದಿತೋ-

ಕೆರಳಿ

ಸಿಂಹ-ಸಿಂಹಿಣಿಯಾಗಿ

ವಿರಸವೇ

ನೆಕ್ಸ್ಟ್!

***

ಮತ್ತದೇ...

ಆಕೆ ಸುಂದರ ನರ್ಸ್;

ಈತ ಸಾಯುವ ರೋಗಿ

ಆಕೆಯ ಅದ್ಭುತ ಶುಶ್ರೂಷೆ...

ಮರುಳಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಿ;

ಮದುವೆ-

ಮನೆಯೇ ಸುಂದರ ನಾವೆ...

 

ಸಾಗಿತು ಸಂಸಾರ-

ಕೊನೆ ಕೊನೆಗೆ

ಭ್ರಮ ನಿರಸನ;

ಕೊನೆಗೆ ಡೈವೋರ್ಸ್...

ಆಕೆ ಮತ್ತದೇ ನರ್ಸ್; 

ಮತ್ತಾನಿಗೇ ಅದ್ಭುತ ಸೇವೆ!

-ಕೆ ನಟರಾಜ್, ಬೆಂಗಳೂರು

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ತಾಣ

ಚಿತ್ರ್