ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಬೇಯಿಸುವ ಮೊಬೈಲ್!

Submitted by naasomeswara on Thu, 11/29/2007 - 16:06
ಬರಹ

ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಒಂದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಶನಿ! (ನೆಸಸರಿ ಈವಿಲ್!). ಇವು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾರಕವೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದೆ. ಅವು ಮಾರಕ ಎಂದು ಕೆಲವು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ತಿಳಿಸಿದರೆ, ಉಳಿದವು ಮಾರಕವಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದವರಲ್ಲಿಯೇ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಆಸಕ್ತ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.

- ಒಂದು ಕೋಳಿಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.

- ಅದನ್ನು ಎರಡು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‍ಗಳ ನಡುವೆ ಇಟ್ಟರು. ಆನ್ ಮಾಡಿದರು.

- ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‍ಗಳನ್ನು ೬೫ ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಚಾಲೂವಿನಲ್ಲಿಟ್ಟರು.

* ಮೊದಲ ೧೫ ನಿಮಿಷ: ಮೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡು ಬರಲಿಲ್ಲ.

* ೨೫ ನಿಮಿಷ: ಮೊಟ್ಟೆ ಬೆಚ್ಚಗಾಯಿತು!

* ೪೫ ನಿಮಿಷ: ಮೊಟ್ಟೆ ಬಿಸಿಯಾಯಿತು!

* ೬೫ ನಿಮಿಷ: ಮೊಟ್ಟೆ ಪೂರ್ಣ ಬೇಯಿತು!!!

೨ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನುಗಳಿಂದ ಹೊರಬಂದ ವಿಕಿರಣವು ೬೫ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಬೇಯಿಸಿತು. ನಾವು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಿವಿಗೆ ಒತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಮಿದುಳೂ ಹೀಗೆ `ಬೆಂದು` ಹೋಗಬಹುದೆ?

ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ!!!

ಸೂಚನೆ: ೨-೩ ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಮಾತನಾಡಲು ಮೊಬೈಲನ್ನು ಬಳಸೋಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಲ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾದರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಉಪಯೋಗಿಸೋಣ. ಏನಂತೀರಿ?

-ನಾಸೋ

-