ಹಳಗನ್ನಡದ ಬಣ್ಣ

Submitted by Shreerama Diwana on Mon, 08/03/2020 - 12:26
ಬರಹ

ದತ್ತ ಅಕ್ಷರ *ಲೇ*

ಹಳಗನ್ನಡದ ಬಣ್ಣ

( ಲಲಿತ ರಗಳೆ)

ಲೇಪಿಸುವೆ ಹಳಗನ್ನಡಕೆ ನೂತನದ ಬಣ್ಣ

ರೂಪದಲಿ ಕನ್ನಿಕೆಯು ನಳನಳಿಸುತಲಿ ಕಣ್ಣ|

ಬಸವಣ್ಣ ಬರೆದಿಹನು ವಚನದಾ ಹಾದಿಯಲಿ

ರಸಭರಿತ ಕಾವ್ಯವನ್ ‌ಬರೆಯುವೆನು ತೋಷದಲಿ||

 

ಅಗ್ಗಳನು ಚಂದ್ರಪ್ರಭಪುರಾಣವನು ರಚಿಸಿರಲು

ರಿಗ್ಗವಣಿ ನಾದದೊಳು ಹೃದಯದಲಿ ಬಾರಿಸಿರಲು|

ಕವಿರಾಜಮಾರ್ಗದಲಿ ಕಂದದೊಳು ತಿಳಿಯುವೆನು

ಸವಿಗನ್ನಡದ ಕವಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚರಿತೆಯನು||

 

ಸಾಧುಂಗೆ ಸಾಧುವಂ ನುಡಿಯನ್ನು ನೆನೆಯುವೆಂ

ಮಾಧುರ್ಯ ಮನವನಂ ಕಪ್ಪೆಯರಭಟ್ಟನಂ|

ತಿರುಳಗನ್ನಡದ ನಾಡುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿರಲ್

ಸರಳವಿಹ ಕಂದದಲಿ ಬಲ್ಮೆಯಂ ತೋರಿರಲ್||

 

ಜೇಷ್ಠನಿಹ ವೃಷಭನಾಥನ ಜನ್ಮಕಥೆಯನಂ

ಶ್ರೇಷ್ಠದಲಿ ಪಂಪಕವಿ ಚಂಪುದಲಿ ಬರೆದನಂ|

ರಗಳೆಯನು ಸುಲಭದಲಿ ಬಳಸಿಹನು ಹರಿಹರಂ

ಹೊಗಳಿದವು ದೇವರನು ನೂರೆಂಟು ರಗಳೆಯಂ||

 

ಶೋಧಿಸುತ ತಿರುಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿರುವೆನು ಮೆರುಗ

ಮೇದಿನಿಯನಾಳಿರುವ ರಾಜರುಗಳಂನೀಗ|

ಯುದ್ದಬಲ ಶೌರ್ಯವಂ ಸಾಹಸಂ ಪೇಳುವೆನು

ಗೆದ್ದಿರುವ ರಾಜ್ಯದಲಿ ನೆಟ್ಟಿರಲ್ ಸ್ಥಂಭವನು||

 

ದೇಗುಲದಿ ಶಿಲ್ಪವನು ವರ್ಣಿಸುವ ಗುಣವನಂ

ಮೇಗಡೆಯ ಮೇಲೆಯಲಿ ಶಾಸನವ ಬರೆಸಿದಂ|

ನೋಡಿರಲು ಕಣ್ಮನವು ಸೆಳೆದಿದೆ ಸ್ವಪ್ನದಲಿ

ಕಾಡುತಿದೆ ಹಳಗನ್ನಡವು ಚರಿತೆ ಪುಟಗಳಲಿ||

 

*ಶಂಕರಾನಂದ ಹೆಬ್ಬಾಳ* 

 

ಚಿತ್ರ್