ಹಸಿರು ಯುಗಾದಿ

Submitted by Raghavendra82 on Thu, 05/16/2019 - 22:03
ಬರಹ

ಬಂತು ನೋಡು ಯುಗಾದಿ ಹೊತ್ತು ಹೊಸ ಸಂಭ್ರಮ
ತಂತು ನೋಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಬದಲಾವಣೆಯ ಸಮಾಗಮ
ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಂತ್ಯವಿದೇ ಎಂದು ತೋರುವ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಆಟ
ಸಾರುತಿಹುದು ಅಂತ್ಯವೇ ಹೊಸ ಆರಂಭದ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯ ಪಾಠ

ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಕಟ್ಟುತಾ ನಾವು ಹಸಿರೆಲೆಗಳ ತೋರಣ
ಸಂತಸದಿ ಆರಂಭಿಸೋಣ ನವ ಜೀವನದ ಚಾರಣ
ಸವಿಯುತ್ತಾ ನಾವು ಬೇವು ಬೆಲ್ಲದ ಮಿಶ್ರಣ
ಸುಖದುಃಖ ಸಮನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾ ಬಾಳೋಣ

ಮರಗಿಡದಲಿ ಚಿಗುರೊಡೆದಿದೆ ಹೊಸ ಕುಡಿಗಳ ಜೀವನ
ಮನಮನದಲಿ ಚಿಮ್ಮಿಸಿದೆ ಹೊಸ ಆಸೆಯ ಚೇತನ
ಪ್ರಕೃತಿಯನು ಉಳಿಸುವತ್ತ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ತ ಹರಿಸುವ
ಹೊಸ ವರ್ಷದಿ ಹೊಸ ಗಿಡಗಳ ನೆಟ್ಟು ನಾವು ಬೆಳೆಸುವ

Comments