೪೭ರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಯಾರಿಗೆ ಬಂತು ?!

೪೭ರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಯಾರಿಗೆ ಬಂತು ?!

ಕವನ

ದೊಡ್ಡವರ ಕೈಯಿಗೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ

ಬಡವರ ಮೂತಿಗೆ  ಕೈಲಿ ವರಸ್ತಾರೆ !

 

ದೊಡ್ಡವರ ಕೈಯಿಗೆ ದೇಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ

ಬಡವರ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಓಟು ಕೇಳ್ತಾರೆ !

 

ದೊಡ್ಡವರ ಕೈಯಿಗೆ ಜಾಗ ಕೊಡ್ತಾರೆ

ಬಡವರ ಜೋಪಡಿಯ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ !

 

ದೊಡ್ಡವರ ಸಾಲವನ್ನು ಮನ್ನಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ

ಬಡವರು ಕಟ್ಟದಿದ್ರೆ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ !

 

ದೊಡ್ಡವರ ಮಾತಿಗೆ ಶರಣು ಎನ್ತಾರೆ

ಬಡವರ ಮಾತಿಗೆ ಬೆತ್ತದೇಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ !

 

ದೊಡ್ಡವರ ಮಠಕ್ಕೆ ಕೋಟಿ ಸಿಗ್ತದೆ

ಬಡವರ ಮಠಕ್ಕೆ ಭಿಕ್ಷೆಯ ನೀಡ್ತಾರೆ !

 

ದೊಡ್ಡವರ ಸಭೆಗೆ ಪೋಲಿಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ

ಬಡವರ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಲಾಠಿ ಬೀಸ್ತಾರೆ !

 

ದೊಡವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರೆ

ಬಡವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಹೆಣವಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾರೆ !

 

ದೊಡ್ಡವರು ಜಾಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾರೆ

ಬಡವರು ಜೈಲು ಸೇರಿದ್ರೆ ಕೊಳಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ !

 

ದೊಡ್ಡವರ ಬಿ ಪಿ ಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹತ್ತಿರ ಇರ್ತದೆ

ಬಡವರ ಬಿ ಪಿ ಎಲ್ ಕಾರ್ಡುಗಳು ಮಾಯ ಆಗ್ತದೆ !

 

ದೊಡ್ಡವರ ಮನೆಯ ನಳ್ಳಿ ನೀರು ಚರಂಡಿ ಸೇರ್ತದೆ

ಬಡವರ ನಳ್ಳಿಲಿ ದಿನವೂ ಗಾಳಿ ಬರ್ತದೆ !

 

ದೊಡ್ಡವರ ಬಾಳಲಿಯಿಂದು ಬೆಳಕು ಬರ್ತದೆ

ಬಡವರ ಬದುಕಲಿಯೆಂದು ಕತ್ತಲು ತುಂಬಿದೆ !

 

ದೊಡ್ಡವರ ಮನೆಯಲೆಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ಇರುತ್ತೆ

ಬಡವರ ಮನೆಯಲೆಂದು ಚಿಮಿಣಿ ದೀಪ ಕಾಣುತ್ತೆ!

 

ದೊಡ್ಡವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ದೊರಕುತ್ತೆ

ಬಡವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತೆ !

 

ದೇಶದ ಒಳಗಿನ ದೊಡ್ಡ ಕುಳಗಳಿಗೆ  ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂತು

ಬಡವರ ಪಾಲಿಗೆಯೆಂದೆಂದಿಗೂ ಜೀತವನೇ ತಂತು !

 

-ಹಾ ಮ ಸತೀಶ

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: ಇಂಟರ್ನೆಟ್

 

ಚಿತ್ರ್