92. ಕುಮುದಳ ಕಾಯುವಿಕೆಗೆ ಫಲ ಸಿಕ್ಕಿತು

92. ಕುಮುದಳ ಕಾಯುವಿಕೆಗೆ ಫಲ ಸಿಕ್ಕಿತು

ಹತ್ತು ವರುಷದ ಹುಡುಗಿ ಕುಮುದಳಿಗೆ ಸೊಂಟದ ಕೆಳಗೆ ಬಲವಿರಲಿಲ್ಲ. ಬೇರೆಯವರೊಂದಿಗೆ ತುಂಬು ವಿನಯದ ವರ್ತನೆ ಅವಳದು. ಆಟವಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಮನೆಗೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದೆಂದರೆ ಅವಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ.
 
ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಭಾರವಾದ ಗಾಲಿಕುರ್ಚಿಯನ್ನು ಅತ್ತಿತ್ತ ಓಡಾಡಿಸುವಾಗ ಅವಳಿಗೆ ಬೇಸರವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅದೇನಿದ್ದರೂ ಅವಳು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಅಂದೊಮ್ಮೆ ಡಾಕ್ಟರರ ಕ್ಲಿನಿಕಿನಲ್ಲಿ ಅವಳ ಮಾಸಿಕ ಚೆಕ್-ಅಪ್ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಆಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದರು: ಮೂರು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅವಳು ಪುನಃ ನಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ.

ಒಂದು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಕುಮುದಳಿಗೆ ಮೊದಲನೆಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಅವಳ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸಿತು. ತನ್ನ ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಬಲ ಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವಳಿಗೆ ಅನಿಸಿತು. ನಂತರ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಅದಾಗಿ ಅವಳ ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಲ ತುಂಬಿದಾಗ ಅವಳನ್ನು ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿಗೆ ಕಳಿಸಲಾಯಿತು. ತದನಂತರ ಎರಡು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ, ಕುಮುದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಡೆಯಲು ಶುರುವಿಟ್ಟಳು. ಅನಂತರ ನಾಲ್ಕು ವಾರಗಳಲ್ಲೇ ಕುಮುದ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಇತರ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಆಟ ಆಡುವಂತಾಯಿತು. “ಅಬ್ಬ, ನಾನು ಹಲವು ತಿಂಗಳು ಕಾಯಬೇಕಾಯಿತು. ಹಾಗೆ ಕಾದದ್ದು ಸಾರ್ಥಕವಾಯಿತು” ಎಂದು ನಿಟ್ಟುಸಿರಿಟ್ಟಳು ಕುಮುದ. ಬದುಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆಯೇ ಕುಮುದಳಿಗೆ ಪುನಃ ನಡೆಯಲು ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿತು. ಈಗ ಅವಳು ತನ್ನಂತೆ ಸಂಕಟದಲ್ಲಿರುವ ಇತರರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ.