96. ಮಗನ ಮೇಲಿನ ಅಪ್ಪನ ಪ್ರೀತಿ ಅಪಾರ

96. ಮಗನ ಮೇಲಿನ ಅಪ್ಪನ ಪ್ರೀತಿ ಅಪಾರ

ಶರತ್ (45 ವರುಷ) ತನ್ನ ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಅದೊಂದು ದಿನ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಮನೆಯ ವರಾಂಡದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದರು. ಆಗ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಾಗೆಯೊಂದು ಹಾರಿ ಬಂದು ಕಿಟಕಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿತು. "ಅದೇನದು?" ಎಂದು ಕೇಳಿದರು ತಂದೆ.
“ಅದೊಂದು ಕಾಗೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಶರತ್. ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ಕೇಶವನ ತಂದೆ ಪುನಃ ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರು. “ಅಪ್ಪ, ನಿಮಗೆ ಈಗಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದೆ; ಅದೊಂದು ಕಾಗೆ" ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದ ಕೇಶವ.

ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನ ಬಳಿಕ ಕೇಶವನ ತಂದೆ ಮೂರನೇ ಸಲ ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರು. ಕೇಶವನಿಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಯಿತು. ಅವನು ತಂದೆ ಅಬ್ಬರಿಸಿ ಹೇಳಿದ, “ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತೀರಿ? ಇಷ್ಟು ಸರಳ ಸಂಗತಿ ಒಮ್ಮೆ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ವಾ?"

ಅವನ ತಂದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎದ್ದು ಹೋದರು. ಐದಾರು ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ, ಹಳೆಯ ಡೈರಿಯೊಂದನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಅವರು ಕೇಶವನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. ಅದರ ಒಂದು ಪುಟವನ್ನು ತೆರೆದು ಅವರು ಕೇಶವನಿಗೆ ತೋರಿಸಿದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರೆದಿತ್ತು: “ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಪುಟ್ಟ ಮಗ ಒಂದು ಕಾಗೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಅದೇನೆಂದು ನನ್ನ ಬಳಿ 23 ಸಲ ಕೇಳಿದ. ನಾನು ಅದೊಂದು ಕಾಗೆ ಎಂದು 23 ಸಲ ಅವನಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದೆ. ಅವನ ಕುತೂಹಲ ಮತ್ತು ಮುಗ್ಧತೆಯನ್ನು ನಾನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ.” ಇದನ್ನೋದಿದ ಶರತ್ ದಂಗು ಬಡಿದು ಹೋದ. ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳುತ್ತಾ ಅವರನ್ನು ತಬ್ಬಿಕೊಂಡ.