June 2018

June 12, 2018
    ಇಂದು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಮದುವೆಯಾಗದಿರುವವರು ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಡೆಸುವ ರೀತಿ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. 'ನಮ್ ತಾತಾನೂ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ, ನಮ್ ತಂದೇನೂ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ, ನಾನೂ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ' ಎಂಬಂತಹ…
June 11, 2018
ಮನೋವಾಗಿಂದ್ರಿಯಗಳನಂಕಿಸುವುದೊಲವಿನಲಿ ದೇಹದಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಅಣುರೂಪಿ ಚೇತನ | ದನಕರುಗಳನಂಕಿಸುವ ದಂಡಗಳ ತೆರದಿ ಇಂತಪ್ಪ ಚೇತನರ ಒಡೆಯನಾರೋ ಮೂಢ ||
June 10, 2018
ಕುಸಿದು ಬೀಳಲಿ ಧರಣಿ ಕಳಚಿ ಬೀಳಲಿ ಗಗನ ನಶಿಸಲೀ ನಿನ್ನೆಲ್ಲವೇನಾದೊಡೇನು? ಬಸವಳಿಯದಿರು ಜೀವ ವಸಿಸು ಶಿವಸತ್ತ್ವದಲಿ ಕುಶಲವೆದೆಗಟ್ಟಿಯಿರೆ – ಮರುಳ ಮುನಿಯ ಅದೇ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಈ ಮುಕ್ತಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಮಾನ್ಯ ಡಿ.ವಿ.ಜಿ. ಈ ಭೂಮಿ…
June 09, 2018
ಸುಗಮ ಜೀವನಕೆ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳು ಬೇಕು ಮೀರಿದರೆ ಆಪತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿಯು ಹಾಳು | ಶಾಸ್ತ್ರವಿಧಿಗಳಿರಬೇಕು ಮಂಗಳವ ತರಲು ವಿವೇಕದಿಂದನುಸರಿಸೆ ಸುಖವು ಮೂಢ ||
June 08, 2018
ಕಮರಿ ಹೋಗುವ ತನುವ ಕಸುವು ತಾನಾಗಿಹನು ಜೀವಜ್ಯೋತಿಯೆ ಅವನು ಅಮರ ಶಕ್ತಿಯೆ ಅವನು | ದೇಹದೊಂದಿಗೆ ಬೆಳೆದು ತನ್ನಿರುವ ತೋರುವನು ಅವನಿಲ್ಲದಿರುವಲ್ಲಿ ಬೆಳಕೆಲ್ಲಿ ಮೂಢ || 
June 07, 2018
ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ:   ಕುಲಾಂತರಿ ತಳಿ: ವರವೋ ಶಾಪವೋ ? ಹಣ್ಣಾದವರು: ಪೈಲೂರು ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾವ್   ಅಪರೂಪದ ಮತ್ಸ್ಯ ಸಂಕುಲ ಮಳ್ಳೇ ಮೀನು  ಎರಡೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ  ಹಾಗೂ ಮತ್ತಷ್ಟು...ಮೂರನೇ ಸಂಚಿಕೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
June 07, 2018
ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ: ಇದು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾರತ! ಮುಳ್ಳೇಹಣ್ಣು ಶಿವಾನಂದ ಕಳವೆ ಅಂಕಣ ಪೂಗ ವೃಕ್ಷ ಪತನ ಪುರಾಣ ದೇಸಿ ಅನುಭವ ಭಂಡಾರ ವಿಠಲರಾಯರು ಹಾಗೂ ಮತ್ತಷ್ಟು... ಎರಡನೇ ಸಂಚಿಕೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.  
June 07, 2018
ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ: ಇದು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾರತ! ಮುಳ್ಳೇಹಣ್ಣು ಅಂಕಣ ಚೇರ್ಕಾಡಿ ರಾಯರ ಸಾಧನೆ ಹಾಗೂ ಮತ್ತಷ್ಟು...ಮೊದಲನೇ ಸಂಚಿಕೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
June 07, 2018
ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ:  ಅತಿ ಸಣ್ಣ ಸಾಲ, ಬಡವರ ಬದುಕಿಗೆ ಆಧಾರ ಬಿ.ಟಿ. ಬದನೇ ಬೇಕೇ ಬೇಡವೇ ಅಕೇಸಿಯಾ ಆಗಮನ ಪರ್ವ ಹಾಗೂ ಮತ್ತಷ್ಟು...ಐದನೇ ಸಂಚಿಕೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.    
June 06, 2018
     'ಮಾತನಾಡಲು ಏನೋ ಇದೆ, ಅದರೆ ಆಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂಬಂತಹ ಜನರಿಂದಲೇ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ತುಂಬಿಹೋಗಿದೆ. ಒಳಗೆ ಇರುವುದೇ ಒಂದು, ಹೊರಬರುವ ಮಾತುಗಳೇ ಮತ್ತೊಂದು! ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಹಲವಾರು. ಒಳಗಿರುವ, ಆದರೆ ಹೊರಬರದ ಮಾತುಗಳೇ ಆಡಲಾಗದ ಮಾತುಗಳು!…
June 05, 2018
(ನಮ್ಮ ಮಾಧವ, ಮಾಲತಿ-ದಂಪತಿಗಳಿಬ್ಬರೂ SBI ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು. ಸಾಲದ್ದಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರೂ officers.  ಹಾಗಾಗಿ ಇಬ್ಬರೂ ಮನೆ ತಲ್ಪೋದೇ  ಊಟ ಮತ್ತು ವಸತಿಗಾಗಿ! ಮದುವೆಯಾಗಿ 3 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ  ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ.  ಅವರಲ್ಲೇನೋ ಕೊರತೆ ಇದೇಂತಲ್ಲ – just, …
June 03, 2018
ಜೀವ ತಾ ಧರಿಸಿರಲು ಮೂಳೆ ಮಾಂಸದ ತಡಿಕೆ ಬಗೆ ಬಗೆಯಲಾಡಿಹುದು ಪಂಚಭೂತದ ಗೊಂಬೆ | ಕಾಣುವವನಾಟಕೆ ಕಾಣದವ ಕಾರಣನೆ ಒಗಟಿಗುತ್ತರಿಪ ಗುರುವೆಲ್ಲಿಹನೊ ಮೂಢ || 
June 03, 2018
ಏನಾದೊಡೆಯುಮಪ್ಪುದುಂಟು, ಸಿದ್ಧನಿರದಕೆ ಭಾನು ತಣುವಾದಾನು; ಸೋಮ ಸುಟ್ಟಾನು ಕ್ಷೋಣಿಯೇ ಕರಗೀತು; ಜಗ ಶೂನ್ಯವಾದೀತು ಮೌನದಲಿ ಸಿದ್ಧನಿರು - ಮಂಕುತಿಮ್ಮ “ಏನಾದರಾಗಲಿ, ಆಗುವುದಾಗುತ್ತದೆ, ಸಿದ್ಧನಿರು ಅದಕೆ” ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮಾನ್ಯ ಡಿ…
June 01, 2018
ಒಂದು ಕಾಲದ ಭವ್ಯ ರಾಜಮಹಾರಾಜರೆಲ್ಲಿ ಚತುರ ಮಂತ್ರಿ ಚಂದ್ರಮುಖಿ ರಾಣಿಯರದೆಲ್ಲಿ | ವೈಭವ ಆಡಂಬರ ಕೀರ್ತಿ ಪತಾಕೆಗಳೆಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕಥೆಯೇನು ಹೊರತಲ್ಲ ಮೂಢ ||      'ಇದು ಹೀಗೆಯೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂಬ ಅರಿವು ನಮಗೆ ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ; ಬಂದಿದ್ದರೆ…
June 01, 2018
IMDb:  http://www.imdb.com/title/tt0044741/?ref_=nv_sr_1