ಕಾವ್ಯ....ಕತ್ತಿಯಲ್ಲ..!

Submitted by ಭಾಗ್ವತ on Thu, 04/04/2013 - 19:23

ನಾನು....


ಮೋಸ, ವಂಚನೆ ಸುಲಿಗೆಯ


ಕುರಿತು..ಕಾವ್ಯ ...ಬರೆಯಲಾರೆ


ಏಕೆಂದರೆ...


ಅವು .ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ..ನೋಡಲು


ಸಿಗುತ್ತವೆ....!


 ದರೋಡೆ,ಕೊಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರದ


ಕುರಿತು ಕವನ.... ಚಿತ್ರಿಸಲಾರೆ


ಏಕೆಂದರೆ..


ಅವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ . ಓದಲು


ಸಿಗುತ್ತವೆ.. !


 ಅವನೆಂದ..


ನೀನು ಬರೆದರೇನು...ಬಿಟ್ಟರೇನು...


ಅವು  ನಿರಂತರ.......


ಜನರಿಗದು ಮೈಗೂಡಿದೆ.....


ಸುಮ್ಮನೆ ಓದಿ ನಕ್ಕು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ..


ಕಾವ್ಯ....... ಕತ್ತಿಯಲ್ಲ... ಕತ್ತೆ...ಎಂದ.!


 


 

ಬ್ಲಾಗ್ ವರ್ಗಗಳು
Rating
No votes yet

Comments

venkatb83

Sat, 04/06/2013 - 18:21

"ಅವು ನಿರಂತರ......."

;((((

ಬಹು ದಿನಗಳ ಗ್ಯಾಪ್ ನಂತರ ಸಂಪದಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಬರಹ ಬರೆದಿರುವಿರಿ..!!
ಕಾವ್ಯ -ಸರಳವಾಗಿದ್ದು ಅರ್ಥವಾಗುವ ಹಾಗಿರಬೇಕು... ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ಹಾಗೆ ..!! ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡಲೆ ಆದ್ರೆ ಕಷ್ಟ..!!
ನಿಮ್ಮೀ ಬರಹ ಸರಳ ಸುಂದರ ಅರ್ಥ ಪೂರ್ಣ ......

ಶುಭವಾಗಲಿ.

\।