ನಿರಾಕರಣ

5

ಅವನೆದುರು ಕಂಡಿರಲು ಮೊಗವನ್ನು ಬಾಗಿಸುತ ನೋಟವನು ಕೆಳಗೆ ನೆಟ್ಟೆ
ಅವನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಯಸಿದ ಕಿವಿಗಳನ್ನು ನಾ ತಡೆದುಬಿಟ್ಟೆ
ಬೆವರ ಸಾಲನು ಹೊತ್ತು ಗಲ್ಲ ನವಿರೇಳುವುದನಂಗೈಲೆ ಮರೆಮಾಚಿದೆ
ರವಿಕೆಯೊಂದಂದಂಚು ಸೀಳುತಿರುವನುಭವಕ್ಕೇನ ಮಾಡಲಿ ಗೆಳತಿಯೆ?

ಸಂಸ್ಕೃತ ಮೂಲ (ಅಮರುಶತಕ, ಅರ್ಜುನ ದೇವನ ಸಂಗ್ರಹದಿಂದ - ಪದ್ಯ ೧೧) :

ತದ್ವಕ್ತ್ರಾಭಿಮುಖಮ್ ಮುಖಮ್ ವಿನಮಿತಮ್ ದೃಷ್ಟಿಃ ಕೃತಾ ಪಾದಯೋಃ
ತಸ್ಯಾಲಾಪ ಕುತೂಹಲಾಕುಲತರೇ ಸ್ರೋತೇ ನಿರುದ್ಧೇ ಮಯಾ
ಪಾಣಿಭ್ಯಾಂ ಚ ತಿರಸ್ಕೃತಃ ಸಪುಲಕಃ ಸ್ವೇದೋಗಮೋ ಗಂಡಯೋಃ
ಸಖ್ಯಃ ಕಿಂ ಕರವಾಣಿ ಯಾಂತಿ ಶತಧಾ ಯತ್ಕಂಚುಕೇ ಸಂಧಯಃ

- ಹಂಸಾನಂದಿ

ಕೊ: ಅನುವಾದವು ಪಂಚಮಾತ್ರಾ ಚೌಪದಿಯ ಧಾಟಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರತಿಸಾಲಿಲಲ್ಲೂ ೫।೫।೫।೫।೫।೨ ಈ ರೀತಿ ಗಣವಿಭಾಗವಿದೆ. ಕೊ.ಕೊ: ಮೂಲದ  ಪ್ರತಿಪದವನ್ನೂ ಹಾಗೇ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲವಾದರೂ ಒಟ್ಟಾರೆ ಭಾವವು ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ!

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: ಬಲದೇವ್ ಮಹಾರಥ ಅವರ ವರ್ಣಚಿತ್ರ - ಅಶೋಕ್ ನಾಯಕ್ ಅವರ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡದ್ದು
(Picture courtesy: http://ashokartgallery.blogspot.com/2010_12_01_archive.html)
 

‍ನಿಮಗೆ ಈ ಬರಹ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
Average: 5 (1 vote)
To prevent automated spam submissions leave this field empty.