ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ . 3000+ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕಗಳು PDF ರೂಪದಲ್ಲಿ !!!

ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ . 3000+ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕಗಳು PDF ರೂಪದಲ್ಲಿ !!!

ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ದ ಕನ್ನಡವೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಭಾಷೆಗಳ ಪುಸ್ತಕ ಗಳು ಈ ಕೊಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಇವೆ.

http://www.dli.ernet.in/browse

Rating
Average: 4.5 (2 votes)

Comments

Submitted by smurthygr Wed, 05/04/2016 - 18:23

ಅನೇಕ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ಈ ಕೊಂಡಿ ತೆರೆಯಿತು. Language ->Kannada ಎಂದು ಮೊದಲು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ೩೦೦೦ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬಂದವು. ಅದರಲ್ಲಿ Author ಹುಡುಕಿದರೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು ಸುಲಭ. ಆದರೆ ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು ಬೇರೆ ರೀತಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಉದಾ: ತ ರಾ ಸು ಅವರ ಹೆಸರು Su Ta Ra ಎಂದು ಇದೆ. ಮೊದಲು ಆ ಲೇಖಕರ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಹುಡುಕಿ, ಅಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.

Submitted by ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವೀ. ಬ೦ಗೋಡಿ Mon, 05/09/2016 - 13:05

In reply to by smurthygr

Browsing by Language "Kannada" ಅಂದರೆ ಬರೀ ೩೦೧ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ?!

Submitted by smurthygr Tue, 05/10/2016 - 18:47

In reply to by ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವೀ. ಬ೦ಗೋಡಿ

ಈಗ ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಬರುತ್ತಿದೆ, ಸಪ್ತಗಿರಿಯ ಸಂಚಿಕೆಗಳೇ ಜಾಸ್ತಿ. ಉಳಿದವು ಏನಾದವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.

Submitted by ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವೀ. ಬ೦ಗೋಡಿ Wed, 05/11/2016 - 17:08

In reply to by smurthygr

ಈಗ ೫೫೫ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ :-D

Submitted by smurthygr Thu, 05/12/2016 - 18:37

In reply to by ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವೀ. ಬ೦ಗೋಡಿ

ಈಗ ೩೨೨೯ ! ಬಹುಶಃ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸರ್ವರುಗಳಿದ್ದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೆಲವು ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲವೋ ಏನೋ? ಸಿಕ್ಕಾಗ ನೋಡಿ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.