ಮಳೆಹನಿಯ ಚಿಟ ಪಟ!

Submitted by manju787 on Tue, 08/03/2010 - 22:56

 

 

ಚಿತ್ರ; ಅ೦ತರ್ಜಾಲದಿ೦ದ.

 

 

ಸುರಿವ  ಸ೦ಜೆ  ಮಳೆಹನಿಯ ಚಿಟ ಪಟ
ತ೦ತು ನಿನ್ನ ನೆನಪು ಏನಿದು ಈ ಮಾಟ

ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು ನೆನಪಿಸುವ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣೋಟ
ನಲ್ಲೆ  ಬಾ ಬಳಿಗೆ  ಬಿಡು ನಿನ್ನ ತು೦ಟಾಟ

ಬಾನು  ಮುಗಿಲು ಒ೦ದಾದ ಈ ನೋಟ
ನೀನಿರಲು  ಬಾಳು ನಗುವ ಹೂ ತೋಟ.

ಸುರಿಯುತಿಹ  ಮುಸಲಧಾರೆಯ ಆರ್ಭಟ
ಇಳೆ  ವರುಣರ  ಭರ್ಜರಿ   ಪ್ರಣಯದಾಟ!

Rating
No votes yet

Comments