ಹೊಸ ನಗೆಹನಿಗಳು- 61 ನೇ ಕಂತು

ಹೊಸ ನಗೆಹನಿಗಳು- 61 ನೇ ಕಂತು

ಪ್ರೀತಿಗೂ ಮದುವೆಗೂ  ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ?
ಪ್ರೀತಿ ಒಂದು ಸುಂದರ ಸಿಹಿಗನಸು, ಮದುವೆ ಆ ಕನಸಿನಿಂದ  ಬಡಿದೆಬ್ಬಿಸುವ ಅಲಾರಾಂ ಗಡಿಯಾರ!

---------

-   ಹೆಂಡತಿಯ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬವನ್ನು  ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ ?
- ಒಮ್ಮೆ ಮರೆತು ಬಿಡುವುದರ ಮೂಲಕ !

---------

- ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಗೆ ಮುಂಚೆ ಹೆಂಡತಿಯ ಪರಿಚಯವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲವಂತೆ, ಹೌದೆ , ಅಪ್ಪ?
- ಮಗನೇ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಅದು ಹಾಗೆಯೇ !

---------

- ನಾನೂ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಐದು ವರುಷ ಸುಖವಾಗಿ ಇದ್ದೆವು
- ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು ?
- ನಾವು ಮದುವೆ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟೆವು .

---------

ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಗಂಡಸರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಲ ಕಳಿಸುವ ಎಸ್ ಎಂ ಎಸ್ ಅಂದರೆ - ಐ ಲವ್ ಯೂ ಟೂ 
ಅಂದರೆ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಂತ

Rating
Average: 3.3 (4 votes)