ಹೊಸ ನಗೆಹನಿಗಳು- 62 ನೇ ಕಂತು

ಹೊಸ ನಗೆಹನಿಗಳು- 62 ನೇ ಕಂತು

- ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಒಬ್ಬ ದೇವತೆ,
- ಪುಣ್ಯವಂತನಪ್ಪಾ ನೀನು, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಇನ್ನೂ  ಬದುಕಿದ್ದಾಳೆ.

---------

- ನಾವು ಗಂಡ ಹೆಂಡಿರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ  ಸಾಮರಸ್ಯ ಇದೆ - ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನು ತಪ್ಪಾಯಿತು ಅನ್ನುತ್ತೇನೆ , ಅವಳು ಅದಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮತಿಸುತ್ತಾಳೆ.

---------
 ನಾನು ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಕೇಳಿದೆ ಅಷ್ಟೇ - ಇವತ್ತು ಯಾವ ದಿನ ಅಂತ.  ಗಂಡಂದಿರನ್ನು ಹೆದರಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ!

---------

ಒಬ್ಬಾತನು ಮದುವೆ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಶಬ್ದ ಉಚ್ಚರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವನ ಮದುವೆ ಆಯಿತು , ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ವರುಷದ ನಂತರ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ  ಕೆಲವು ಶಬ್ದ ಉಚ್ಚರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಮದುವೆ ಮುರುಗಡೆ ಆಯಿತು!

Rating
Average: 3.8 (4 votes)