ಬಾಡಿತೇಕೆ ಮುಖವು ನಿನ್ನದು?

ಬಾಡಿತೇಕೆ ಮುಖವು ನಿನ್ನದು?

ಬಾಡಿತೇಕೆ ಮುಖವು ನಿನ್ನದು

ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯು ಸಾಲದೇ

ಕುಳಿತೆಯೇಕೆ ಹೀಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ

ನಗುವ ಮೋರೆಯ ತೋರದೇ.

 

ಅಳುವ ಮರೆಸಿ, ಒಲವ ಬೆರೆಸಿ

ನಗುವ ತೋರಲು ಬಾರದೇ

ಒಲವಿಗಾಗಿ, ನಲುವಿಗಾಗಿ

ಒಮ್ಮೆ ಮನವು ಬಾಗದೇ.

 

ಹಣಕೆ ಒಲವ, ಕ್ಷಣಕೆ ಮನವ

ಮಾರಿ ಕೂರಲು ಸಾದ್ಯವೇ

ಹಣವ ವ್ಯಯಿಸಿ, ಬೆವರ ಹನಿಸಿ

ಪ್ರೀತಿ ಪಡೆಯಲು ಸಾದ್ಯವೇ

 

ಕ್ಷಣಕೂ ಮೀರದ, ಕ್ಷಣಿಕ ವಿರಹವ

ಒಮ್ಮೆ ತಾಳಲು ಆಗದೇ

ಒಂದು ಕ್ಷಣದ ನೋಟವಿರದೇ

ಬದುಕು ಮುಂದೆ ಸಾಗದೇ

 

ಕ್ಷಣವ ಮರೆತೆನು, ಹಣವ ಮರೆತನು

ನಿನ್ನ ನಾನು ಮರೆಯನು

ಬಯಸಿದವಳ ಮರೆತು ಬಾಳಲು

ಮೆಚ್ಚಿ ಹರಸುವನೇನು ಆತನು?

 

--ಮಂಜು ಹಿಚ್ಕಡ್

http://www.hichkadmanju.in/2014/04/blog-post_23.html

 

 

Rating
No votes yet