ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ವಭಾವ ಹೇಗಿರಬೇಕು?

ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ವಭಾವ ಹೇಗಿರಬೇಕು?

ಚಿತ್ರ

ಸರಳ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಅರಿ ಷಡ್ ವೈರಿಗಳು ಕಾಮ,ಕ್ರೋಧ,ಲೋಭ,ಮೋಹ,ಲೋಭ,ಮಧಮತ್ತು ಮತ್ಸರದಿಂದ ದೂರ ಅತೀ ಆಶೆಯಿಲ್ಲದೆ ಪರೋಪಕಾರಿಯಾಗಿ ಇರಬೇಕು

ಮುಂಜಾನೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು

ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನೆ ಕೇಂದ್ರ ಮೈಸೂರು

ಕುಂದಾಪುರ ನಾಗೇಶ್ ಪೈ.

Rating
Average: 5 (1 vote)

Comments