ದುಬಾರಿ ಜೀವನ

ದುಬಾರಿ ಜೀವನ

ಬರಹ

ದುಬಾರಿ ಜೀವನ

ಎರಡು ವಾರಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾನು ತರಕಾರಿ ಕೊಳ್ಳಲು ಹೋಗಿದ್ದೆ .ಎಲ್ಲ ತರಕಾರಿಗಳ ಬೆಲೆ
ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ ಹುರಳಿಕಾಯಿ 60 , ಕ್ಯಾರೆಟ್ 40 ಹೀಗೆ. ಆದರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ
ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಂಡೆ, ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಕೆಲವರು ಚೌಕಾಸಿ ಮಾಡುತಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಏಕೆ ಇವರೆಲ್ಲ
ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಪಾಪ ಮಾರುವವನಿಗೆ ಲಾಭ ಸಿಗಿವುದು ಅಲ್ಪ ಅಂದುಕೊಂಡೆ.

ಗಾಡಿಯವನು "ಬೇಕಾದ್ರೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ  ಇಲ್ಲ್ದಇದ್ರೆ ಬಿಡಿ , ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ "ಅನ್ನುತಿದ್ದ. ಆಗ ನನಗೆ ಜ್ಞಾನೋದಯವಾಯಿತು.
ಈ ದುಬಾರಿಕರಣಕ್ಕೆ ನನ್ನ contribution ಕೂಡ ಇದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಅರ್ಥ ವಾಯಿತು, ನಾನು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿದ್ದು
ಸಂಬಳ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ಯಾಸ್ತಿ , ಹೀಗಾಗಿ ಮಾರುವವನು ಏನು ಬೆಲೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೋ ಅದನ್ನೇ ಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ.

ಚೌಕಾಸಿ ಮಾಡುವುದು a bit embarrassment, ಈ  ನನ್ನ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಂದ ನಷ್ಟ ವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯನಿಗೆ ಎಂದು
ನನಗೆ ಅರಿವಾಯಿತು. ಮಾರುವನಿಗೆ ನನ್ನಂತಹವರು 10 ಜನ ಸಿಕ್ಕರ ಅವನ ಲಾಭ ಇಮ್ಮಡಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ  ಸಾಮಾನ್ಯನು
ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ , ಎಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ?

ಆಗಿಂದ ನನ್ನಲಿ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ , ನಾನು ಹಣ್ಣನ್ನು ಕೊಂಡರೆ ನನ್ನ ಫ್ಲಾಟ್ ನ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗೆ ಒಂದನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ
ಅವನ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕಂಡು ನಾನು ಆನಂದ ಪಡುತ್ತೇನೆ. ಸಮಾಜವನ್ನು ಬದಲಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ನನಗಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನನ್ನನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಚೈತನ್ಯ ವಂತೂ ಖಂಡಿತ ಇದೆ ?  ಹಾಗೆ ನಿಮಗೂ ಇರಬೇಕಲ್ಲವೇ ?