ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಗೊಮ್ಮಟರ ಜೂಟಾಟ

Submitted by omshivaprakash on Fri, 02/13/2009 - 18:07

ಕಾರ್ಕಳದ ೪೨ ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಗೊಮ್ಮಟ ಚಂದ್ರನೊಡನೆ ಚರ್ಚಿಸ್ತಿದಾನೆ. ವಿಷಯ ಏನಿರಬಹುದು ಹೇಳ್ತೀರಾ?
Rating
No votes yet

Comments