ನಾ ತೆಗೆದ ನೆರಳುಚಿತ್ರಗಳು

Submitted by girish.rajanal on Fri, 06/19/2009 - 17:13

ಗೆಳೆಯರೆ,

ಮೊನ್ನೆ ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹಾಕಿರುತ್ತೇನೆ ನೋಡಿ..

 

Rating
No votes yet

Comments